Ylä-Lumijärven suoalueen kunnostustyöt etenevät

Sotkamossa Talvivaaran kaivoksen eteläpuoleisen suoalueen ja puron puhdistustyöt etenevät. Kunnostettavaa aluetta käytettiin kipsisakka-altaan vuodon aikana kaivosalueelta karanneiden vesien neutralointikenttänä.

Talvivaara
Kortelammen patoa rakennetaan. Padosta vuotaa vettä hieman läpi.
Kainuun ELY-keskus

Ylä-Lumijärven pohjoispuolelta noin 3-5 hehtaarin kunnostettavalta alueelta on nyt kaadettu puut. Talvivaaran kaivosyhtiön mukaan kunnostettavien maiden kuorinta ja siirto välivarastoon on määrä aloittaa reilun viikon kuluttua. Pintamaata kuoritaan arviolta noin 20 senttimetrin paksuudelta noin 10-15 000 kuutiota.

Likaantuneet maat siirretään Kortelammen padon yläpuolelle. Välivarastointialuetta viimeistellään parhaillaan. Kaivosyhtiössä toivotaan pakkasen kiristymistä, jotta kuorittava maa-aines ja vedensekainen metallihydroksidisakka jäätyisivät ja työkoneet pystyisivät kulkemaan maastossa.

Likaantuneista maista otetaan talven aikana näytteitä ja välivarastoon vietäville maille tehdään erikseen jälkihoitosuunnitelma. Talvivaaran kaivosyhtiö aikoo maisemoida puhdistettavan suoalueen ja kuljettaa sinne puhtaita pintamaita.

Vesien puhdistukseen yhtiöllä on valmisteilla erillinen, laajempi suunnitelma. Puhdistustöihin yhtiö arvioi menevän viikkoja.