1. yle.fi
  2. Uutiset

Taidekeskus Retrettiä pyörittämään uusi osakeyhtiö

Uuden yhtiön taustalla ovat samat tahot kuin konkurssiin menneessä yhtiössä. Uuden Retretti Oy:n toiminta alkaa ensi kesänä Savonlinnan keskustassa. Punkaharjun luolastoon palaaminen ei ole uudelle yhtiölle kohtalon kysymys.

kulttuuri
Adel Abidin, Psyché, 2008, kaksikanavainen videoinstallaatio
Adel Abidin, Psyché, 2008, kaksikanavainen videoinstallaatioRetretti

Taidekeskus Retretin toimintaa pyörittämään on perusteilla uusi osakeyhtiö. Syksyllä konkurssiin menneen Retretti Oy:n osakkeet omistanut Campus Artis -säätiö aikoo perustaa uuden Retretti Oy:n. Uuden osakeyhtiön rahoitus toimisi samalla pohjalla kuin aiemminkin eli avustusten ja lipputulojen varassa.

Campus Artis -säätiön asiamies Juhani Perttula kertoo, että osakeyhtiötä perustavaa työryhmää vetävät osa Campus Artiksen jäsenistä sekä säätiön asettamat henkilöt. Toimitusjohtajaa uudelle yhtiölle ei ole vielä valittu.

Retretin tulevaisuus ei riipu Punkaharjun luolastosta

Uuden Retretti Oy:n toiminta käynnistyy ensi kesänä Savonlinnan keskustassa. Retretin tähänastiset toimitilat Punkaharjun Tuunaansaaren luolastossa ovat toistaiseksi poissa käytöstä tilojen huonon kunnon takia. Tulevaisuuden kannalta luolasto kyllä kiinnostaa toimitilana, mutta se edellyttäisi käyttökelvottomien tilojen kunnostamista, sanoo Campus Artis- säätiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Sarje.

Luolaston omistaja Kai Mäkelä ei ole ensisijaisesti kiinnostunut kunnostamaan luolastoa vaan kertoo käyvänsä par'aikaa neuvotteluja luolaston myymisestä tai vuokraamisesta sellaisenaan. Neuvottelukumppanista ja muista yksityiskohdista Mäkelä on vaitonainen, mutta sanoo hakevansa alueen kannalta hyvää ratkaisua ja hyvää käyttäjää luolastolle.

Campus Artis-säätiössä ollaan Mäkelän ratkaisujen suhteen odottavalla kannalla. Taidekeskuksen tulevaisuus ei kuitenkaan ole luolista riippuvainen, sanoo Sarje. Sarjen mukaan Retretillä on hyvät mahdollisuudet toiminnan laajentamiseen Savonlinnan keskustassakin, ja monet eri vaihtoehdot toiminnan pyörittämiseksi ovat kaiken aikaa tarkastellussa.

Kesään 2013 varovaisella budjetilla

Retretin ensi kesän näyttelyä suunnitellaan Savonlinnaan maakuntamuseoon ja Retretti Downtown -galleriaan. Näyttelyyn on jo valittu taiteilijat, mutta heitä ei vielä haluta julkistaa. Ensi kesä näyttää, millaiset esimerkiksi maakuntamuseon tilat ovat Retretin näyttelyn kannalta, Sarje sanoo.

Näyttely toteutetaan varovaisesti pienellä budjetilla. Campus Artis-säätiön asiamies Juhani Perttula sanoo, että vuoden 2013 toiminta tulee olemaan Retretille poikkeuksellista, mutta väliaikaista.

Ensi kesän näyttelyyn haetaan rahoitusta parasta aikaa Savonlinnan kaupungilta sekä opetusministeriön alaiselta Taiteen keskustoimikunnalta.

Lue seuraavaksi