Siimes toivoo avointa eläkekeskustelua

Suvi-Anne Siimeksen mukaan keskustelussa pitäisi ratkaista, löytyykö kansainvälisten asiantuntijoiden suosituksista sellaista, jota voitaisiin käyttää seuraavassa eläkeuudistuksessa. Siimes uskoo nyt viisikymppisten toivovan pehmeää laskua eläkkeelle, kun he ovat 63-65-vuotiaita.

Kotimaa
Suvi-Anne Siimes TV-uutisissa
Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne SiimesYle

Työeläkeyhtiöitä edustavan Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes toivoo tuoreen asiantuntijaraportin virittävän Suomeen avoimen keskustelun eläkejärjestelmän uudistuksista.

- Toivon, että aivan ensimmäiseksi me kaikki suomalaiset keskustelisimme avoimesti ja vakavalla mielellä siitä, miltä meidän eläkejärjestelmämme ulkomaisten asiantuntijoiden mielestä näyttää ja mitkä heidän suosituksistaan olisivat sellaisia, että voisimme ottaa ne seuraavan eläkereformiin, Siimes kommentoi asiantuntijaraporttia Ylen TV-uutisissa.

Uudistukset ovat parhaillaan työmarkkinajärjestöjen edustajien pohdittavana.

- Sekä nykyisten että tulevien eläkeläisten kannalta on tärkeää, että sekä eläkemaksut että sijoitustoiminta ja sen tuotot ja riskit on mitoitettu niin, että eläkkeet voidaan tulevaisuudessakin turvallisesti maksaa sen suuruisina kuin ne ovat karttuneet ja ihmisille luvattu, Siimes muistutti.

Kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan eläköitymisikää olisi saatava ylös. He kannustivat myös osa-aikaeläkkeen käytön lisäämiseen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on puolestaan halunnut osa-aikaeläkkeestä kokonaan eroon.

Siimeksen mielestä juuri nämä ovat hyviä keskusteluteemoja.

- Käsittääkseni EK on sitä mieltä, että alle 63-vuotiaana ei pitäisi saada vielä siirtyä osa-aikatyöhön. Toisaalta professori (Nicholas) Barr oli sitä mieltä, että osa-aikatyö voisi auttaa myöhentämään tosiasiallista eläkkeellesiirtymisikää, Simes sanoi.

- Itse pidän tärkeänä, että eläkkeelle siirtymisessä on joustoja. Se helpottaa myös sopeutumista eläkkeelläoloon. Ei ole hyvä, että ensin on sataprosenttinen teho työssä ja yhtäkkiä veitsellä leikaten kaikki loppuu, Siimes jatkoi.

Hän uskoo itsensä ja muiden viisikymppisten toivovan, että 63-65-vuotiaana töistä voisi luopua asteittain.