1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Järvien pohjamudissa näkyvät teollisuuden ja asutuksen syntivelat

Itäsuomalaisten järvien pohjassa lepää haitta-aineita teollisuudesta ja jätevedenpuhdistamoista. ELY-keskukset tutkituttivat teollisuuslaitosten ja ja yhdyskuntien läheisyydessä olevien järven tilaa ympäristöministeriön rahoituksella. Kyseessä on uraauurtava tutkimus.

Kotimaan uutiset
Yksittäisiä melko korkeita haitta-ainepitoisuuksia löytyi viideltä näytteenottoasemalta Itä-Suomessa.
Yksittäisiä melko korkeita haitta-ainepitoisuuksia löytyi viideltä näytteenottoasemalta Itä-Suomessa.Yle

Itä-Suomessa teollisuuden ja jätevedenpuhdistamoiden kuormittamien järvien pohjista on löytynyt kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Yksittäisiä melko korkeita pitoisuuksia havaittiin muun muassa Leppävirralla Osmajärvestä, Joensuussa Pielisjokisuulla, Lieksan Pyörteessä sekä Mikkelin Kirkonvarkauden ja Pappilanselän näyteasemilla.

Tulokset eivät kuitenkaan yllättäneet asiantuntijoita, sillä kartoitus tehtiin nimenomaan niillä alueilla, joilla tiedetään teollisuuden tai asutuksen jättäneen jälkensä järviin.

- Tällaisia tuloksia osattiin odottaa. Järvisedimentit ovat kuin historian kirja, sanoo erikoistutkija Hannu Luotonen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Myös pohjaeläimistöstä löytyi epämuodostumia. Epämuodostumia havaittiin poikkeuksellisen paljon Lieksan Pyörteen alueella.

- Sielläkin oli kuitenkin hyvin monenlaista elämää pohjassa, eli se ei ole mitenkään kuollutta aluetta, toteaa hydrobiologi Antti Haapala Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Mökkiläisillä tai asukkailla ei syytä huoleen

13 tutkitusta järvestä löydetyt haitta-ainepitoisuudet ovat kaiken kaikkiaan melko pieniä. On myös epävarmaa, miten järvisedimenttiin kertyneet haitta-aineet ja pohjaeläinten epämuodostumat liittyvät toisiinsa. Tässä kartoituksessa pohjaeläinten tulokset eivät vastanneet hyvin sedimenteissä todettuja haitta-ainepitoisuuksia, joten kartoituksen perusteella näyttää siltä, että pohjaeläimiin vaikuttavat haitta-aineita enemmän esimerkiksi ravinnekuormitus ja siihen liittyvät happikadot. Myös järven syvyys vaikuttaa.

Järvien pohjaeläinten perusteella neljä tutkituista järvestä arvioitiin erinomaiseen tilaluokkaan, kaksi hyvään, neljä tyydyttävään ja kolme välttävään.

- Esimerkiksi kesämökkiläisillä tai asukkailla ei kuitenkaan ole syytä huoleen millään tutkituista alueista. Tässä tutkimuksessa ei keskitytty hakemaan syyllisiä. Jatkotutkimuksen paikka tämä kyllä on, kertoo johtava asiantuntija Arto Itkonen kartoituksen tehneestä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.

Kyseessä ovat pitkälti vanhat syntivelat vuosikymmenten takaa.

- Mitään dramaattisia uusia päästölähteitä ei tutkimuksessa havaittu, sanoo hydrobiologi Antti Haapala.

Lisätutkimus ja omat mittaristot tarpeen

Lisätutkimustarvetta pilaantuneisuuden selvittämiseksi on ainakin yhdeksällä näytteenottoalueella: Mikkelin Kirkonvarkauden, Punkaharjun Kauvonlahden, Joensuun Pielisjokisuun, Outokummun Sysmäjärven, Lieksan Pyörteen, Kaavin Luikonlahden, Keiteleen Vuonamonlahden, Leppävirran Osmajärven ja Siilinjärven Jurusveden alueella.

- Tämä tutkimushan ei kerro haitta-aineiden määrästä ja levinneisyydestä. Tarkempia selvityksiä tarvitaan, toteaa erikoistutkija Hannu Luotonen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Leppävirran Osmajärven osalta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin aiemminkin, mikäli muita samanaikaisia hankkeita saadaan aikaan.

- Ruoppaus voisi tulla kyseeseen, pohtii ympäristönsuojelun erityisasiantuntija Jarmo Lappalainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Ongelmana on, että tällä hetkellä Suomessa ei ole järvisedimenttien pilaantuneisuuden mittaamiseen tai puhdistustarpeen määrittämiseen omaa mittaristoa. Itäsuomalaisjärvien kartoittajat joutuivat vertaamaan järvisedimenttien pitoisuuksia pilaantuneeseen maaperään. Myös järvisedimenttien pilaantuneisuuden mittaristoa kehittävä hanke on alkamassa.

- Tämä on ensimmäinen tässä laajuudessa tehty tutkimus Suomessa. Järvisedimenttien tilan mittaamiseen tarvitaan kuitenkin oma mittaristo, toteaa johtava asiantuntija Arto Itkonen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.

Lue seuraavaksi