1. yle.fi
  2. Uutiset

Neuvottelut ydinjätehuollosta virkosivat

Ydinjätteen loppusijoitusta pohtinut työryhmä vältti ottamasta kantaa siihen, montako loppusijoituspaikkaa Suomeen pitäisi rakentaa. Työryhmä sai kuitenkin puhdistettua neuvotteluilmapiiriä.

Kotimaan uutiset

Neuvottelut ydinjätehuollon yhteistyöstä ovat virkoamassa. Ydinjätehuollon yhteistyötä selvittänyt työryhmä antoi raporttinsa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle (kok.).

Työryhmä vältti ottamasta kantaa kaikkein arkaluontoisimpaan asiaan, eli pitäisikö ydinjätteen loppusijoituspaikkoja olla yksi vai kaksi. Työryhmä sanoo, että kokonaisuuden kannalta loppusijoituspaikkojen määrä ei ole merkitsevä.

Työryhmä kuitenkin suosittaa, että nykyisellään Suomessa ydinjätteen loppusijoitusta hallinnoiva Posiva ja uutta ydinvoimalaa suunnitteleva Fennovoima jatkavat neuvotteluja ratkaisun löytämiseksi. Käytännössä kyseessä olisi kaupallinen sopimus, jossa Fennovoima ostaa Posivan palveluja.

Lisäksi työryhmä edellyttää, että ratkaisussa hyödynnetään Posivan osaamista ja kokemuksia ydinjätteen loppusijoituksesta. Itse Fennovoiman ja Posivan keskinäiset neuvottelut siitä, minne Fennovoiman ydinjätteen sijoitetaan, eivät kuulu työryhmän toimivaltaan.

Selvityksen saanut ministeri Vapaavuorikin patisteli yrityksiä yhteistyöhön.

- On tärkeää, että Posiva osallistuu myös Fennovoiman ydinjätehuoltoon. Vastuu Fennovoiman ydinjätteistä on yhtiöllä itsellään ja sen on esitettävä suunnitelmat, miten rakennuslupavaiheeseen päästään, Vapaavuori sanoi puheessaan.

Vapaavuori vinkkasi, että hallitus ottaa vetovastuun ydinjätteen loppusijoituksesta, jos on tarvis. Ydinenergialain mukaan hallitus voi pakottaa yhtiöt yhteistyöhön.

Lue seuraavaksi