1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tuulivoimalan suhahtelun ja kuminan terveyshaittoja ei tunneta

- Se on sellainen jatkuva jurina. Se on kieltämättä aika rasittava, kuvaa haminalainen Mikko Jarvanne puolen kilometrin päähän rakennettujen tuulivoimaloiden häiriötä.

Kuva: Arto Veräjänkorva / Yle

Tuulivoimamelun aiheuttamia terveyshaittoja on tutkittu hyvin vähän.  Tuulivoimaloiden melu tiedetään kuitenkin laadultaan hyvin häiritseväksi, ja sen on raportoitu aiheuttavan ainakin univaikeuksia ja stressiä, sanoo johtava tutkija Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ympäristöterveyden osastolta.

Melu tuulivoimalan lähellä on liikennemelun tasoa, mutta häiritsevämpää.  Se johtuu äänen jaksoittaisuudesta, joka tulee lapojen suhahduksista ja toisaalta matalista taajuuksista, Lanki selittää.

Haminalainen Mikko Jarvanne ei pidä kodin lähellä sijaitsevien tuulivoimaloiden lapojen suhahduksia yhtä ärsyttävänä kuin jatkuvaa jurinaa. Hän ei ole tosin huomannut, tuleeko jurina sisälle seinien läpi.  Heti ulos astuessa se on kuitenkin vastassa, jos voimala on toiminnassa. Jarvanteen mukaan kyseisten tuulivoimaloiden laitteiden meluongelmia yritetään kuitenkin ratkaista.

Infraääniäkin syytetään

Johtava tutkija Timo Lanki THL:stä kertoo, että maailmalla keskustellaan myös tuulivoimaloiden infraäänistä. Ne ovat hyvin matalia, eikä ihmiskorva niitä kuule. Infraäänten on valitettu aiheuttavan muun muassa pahoinvointia, väsymystä ja unihäiriöitä. Tieteellinen tieto ei kuitenkaan anna valituksille tukea, sanoo Lanki.

- Nämä infraäänitasot ovat niin matalia,  että ne eivät voi olla oireiden syy. Syynä ovat ennemminkin stressireaktiot, jotka liittyvät lähellä oleviin massiivisiin tuulivoimalarakennelmiin.

Tuulivoimamelua mitataan keskiarvoja kuvaavilla desibelilukemilla, mutta mittaamiseen kehitellään parempia indeksimittareita. Niiden käyttöön saamiseen on Langin mukaan kuitenkin vielä pitkä matka.

Valituksia on, tutkimusta vähän

Lanki pitää hämmästyttävänä, miten vähän tuulivoimamelun viihtyvyys- ja terveyshaittoja on tutkittu, kun otetaan huomioon tuulivoimaloiden määrä eri maissa ja se, että että niitä on rakennettu hyvin lähelle asutusta. Esimerkiksi jatkuva altistus liikennemelulle on jo yhdistetty sydän- ja verisuonisairauksiin. 

Meluun tottuminen on yksilöllistä. Lankin mukaan myös asenne vaikuttaa tottumiseen. Jos suhtautuu tuulivoimaan hyvin myönteisesti, se voi auttaa melun hyväksymisessä. Tutkitusti tuulivoimamelun häiritsevyys riippuu myös näkyvyydestä.

- Jos tuulivoimalan näkee, samalla kun äänen kuulee, häiritsevyys on paljon suurempaa, Lanki kertoo.

Ensisijaisesti ennestään meluisille alueille

Ympäristöministeriön tuoreet ohjeet tuulivoiman melutasoista ja suunnittelusta ovat johtava tutkija Langin mukaan hyvät ja kestävät kansainvälisen vertailun. Tuulivoimaloiden äänen piirteiden vuoksi ohjearvot ovat alhaisemmat kuin muuta melua koskevat ohjearvot.

Silti lähes kaikilla tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla on huonot puolensa: merelle rakentaminen maksaa paljon, maalla tuulivoimalat häiritsevät  asutusta, kesämökkejä, matkailua, luonnonrauhaa tai maisemaa.

 Lanki ehdottaa jo valmiiksi meluisia alueita, kuten satamia ja teollisuusalueita, mutta niitä ei ole tarpeeksi. Loma-asutusta on joissakin maissa suojattu sammuttamalla tuulivoimalat kesäajaksi.

- Energiantarve on matalampi kesällä, joten haitta ei ole suuren suuri energiantuotannolle. Ja kesälomallahan nimenomaan siellä mökillä ollaan, niin silloin niitä meluhaittoja ei synny, Lanki perustelee.

Keskustelu tuulivoimaloiden terveys- ja viihtyvyyshaitoista on lisääntynyt, koska voimaloita suunnitellaan meillä ja muualla paljon lisää, ja suunnitellut voimalat tai tuulivoimapuistot ovat aikaisempaa suurempia.