Kirkko työllistää entistä enemmän maahanmuuttajia

Vuosina 2009-2012 toteututun maahanmuuttajien työllistämisprojektin aikana syntyi satoja työ- ja harjoittelupaikkoja. Maahanmuuttajien tehtävien kirjo kirkon palveluksessa on myös laajentunut.

Kotimaa
Tampereen tuomiokirkon kirkkosali.
Petri Aaltonen / Yle

Kirkko työllistää aiempaa enemmän maahanmuuttajia. Kun neljä vuotta sitten maahanmuuttajataustainen työntekijä oli kirkossa harvinaisuus, oli tilanne huomattavasti parantunut viime vuonna.

- Vuonna 2009 oli lähinnä yksittäisiä kirkon organisaatioita, joissa oli ollut työssä tai edes työharjoittelussa maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Mutta sitten 2012 kun tehtiin samantyyppistä kyselyä, niin jopa 29 prosenttia kirkon organisaatioista ilmoitti, että heillä on ollut työsuhteessa maahanmuuttajataustaisia viimeisen vuoden aikana, kertoo Sanna-Maaria Tornivaara.

Tornivaara veti vuonna 2009 alkanutta ja viime vuonna päättynyttä projektia, jonka tavoitteena oli parantaa maahanmuuttajien työllistymistä kirkon organisaatioihin.

Siivousta - mutta myös hengellisiä tehtäviä

Projektia rahoitettiin vuoden 2009 Yhteisvastuukeräyksestä saaduilla tuotoilla. Työllistämisprojekti tuki seitsemää seurakuntien ja kristillisten järjestöjen paikallishanketta. Niiden kautta syntyi eripituisia työ- ja harjoittelupaikkoja yhteensä 500. Sitä ei tarkemmin tilastoitu, miten pitkistä työsuhteista oli kyse.

Esimerkiksi Tampereen seurakuntayhtymässä oli viime vuoden aikana noin 100 maahanmuuttajataustaista työelämävalmennettavaa. Työelämävalmennuksen kesto oli korkeintaan puoli vuotta.

Maahanmuuttajat työllistyvät kirkossa eniten keittiö- ja siivousaloille sekä hautausmaiden hoitoon. Muutosta on kuitenkin tapahtunut.

- Se ero, mitä huomattiin aikaisempaan - ja erittäin hyvä kehitys - on se, että jopa yli puolet näistä työsuhteista oli hengellisen työn tehtäviä eli pappeja, diakoneja, lapsi- ja nuorisotyöntehtäviä, kertoo Tornivaara.

Työyhteisöistä toivotaan monimuotoisempia

Maahanmuuttajien työllistymistä kirkkoon jarruttaa joidenkin työtehtävien kohdalla kielitaitovaatimukset. Lisäksi moniin tehtäviin - kuten esimerkiksi papiksi tai kanttoriksi - vaaditaan alan koulutus.

Osassa tehtävistä edellytetään, että työntekijä on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Vaikka varta vasten räätälöity maahanmuuttajien työllistämistä edistävä projekti on ohi, halu muuttaa kirkko yhä monikulttuurisemmaksi työpaikaksi pysyy. Kaksi vuotta sitten eli tammikuussa 2011 kirkolliskokous - kirkon ylin päättävä elin - lähetti kirkkohallitukselle aloitteen kirkon työyhteisöjen monimuotoisuuden edistämiseksi. Aloite ei ole edennyt.