Talouselämä: Suomalaiset torjuvat palkka-alen, valitsevat nollalinjan tai päivän sairauskarenssin

Vain viisi prosenttia Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneista on valmis alentamaan palkkaansa. Palkankorotusten nollalinjan hyväksyy puolet kansasta. Yhden päivän karenssin sairausloman aluksi hyväksyy 42 prosenttia vastaajista.

Kotimaa

Suomalaiset eivät hyväksy palkkojensa alentamista, osoittaa Talouselämä-lehden Taloustutkimuksella teettämä kysely. Vain viisi prosenttia vastaajista olisi valmis palkkojen alentamiseen.

Vähemmän ikäviksi leikkauksiksi katsottiin palkankorotusten nollalinja ja yhden päivän palkattomuus sairausloman aluksi. Nollalinjan hyväksyy 50 prosenttia vastaajista ja sairauskarenssin 42 prosenttia vastaajista.

Työehtosopimuksista poikkeamisen sallisi vain 22 prosenttia, työajan pidentämisen 18 prosenttia, vuosiloman lyhentämisen 15 prosenttia ja irtisanomisen helpottamisen 14 prosenttia vastaajista.

Talouselämän Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi 1001 15 - 79 -vuotiasta suomalaista. Heiltä kysyttiin kahta parasta/vähiten huonoa keinoa, mikäli työehtojen heikentäminen osoittautuu välttämättömäksi.