Metropolialueen kuntien uusjakoon kolme vaihtoehtoa

Mahdollisuudet vaihtelevat vain pienten kuntien liitoksista koko seudun kattavaan kahden vahvan kaupungin malliin. Lopulliset ehdotukset valmistuvat helmikuun loppuun mennessä.

Kuntaliitostyöryhmän ensimmäinen vaihtoehto metropolialueen tulevaisuudeksi. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Alustavat ehdotukset pääkaupunkiseudun kuntien uudelleen järjestämiseksi ovat valmistuneet. Selvityshenkilöt ehdottavat alueen hallinnon kehittämiseksi alustavasti kolmea vaihtoehtoista mallia.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa kuntajakoselvitysalueita muodostaisivat metropolialueen 14 kunnasta alle 20 000 asukkaan kunnat. Sipoo ja Helsinki selvittäisivät yhdistymistä kuten myös Kauniainen, Espoo, Pornainen ja Mäntsälä. Muiden kuntien osalta kuntajakoselvityksiä ei tehtäisi, mutta osaliitokset olisivat tarpeellisia.

Esityksen mukaan metropolihallinto olisi seudun voimavarojen kokoaja, suuntaaja ja päätöksentekijä. Malli edellyttäisi metropolilakia sekä muutoksia muuhun lainsäädäntöön. Metropolihallinnon ylin päättävä elin olisi suorilla vaaleilla valittava metropolivaltuusto.

Keski-Uudenmaan kunnat kukin eri suuntaan?

Toisessa vaihtoehdossa toteutettaisiin merkittäviä kuntarakennemuutoksia. Ne koskisivat kaikkia 14 kuntaa. Kuntajakoselvitysalueet muodostaisivat Helsinki Sipoon kanssa, Espoo Kauniaisten, Vihdin ja Kirkkonummen kanssa, Vantaa Keravan ja Tuusulan kanssa, Järvenpää Mäntsälän ja Pornaisten kanssa sekä Hyvinkää Nurmijärven kanssa. Myös osakuntaliitoksia selvitettäisiin.

Yhteisten tehtävien hoitamiseksi perustettaisiin Helsingin liitto. Tämä tarkoittaisi Uudenmaan liiton, HSL:n ja HSY:n kuntayhtymien toimintojen järjestämistä uudelleen metropolikuntayhtymäksi. Lisäksi ehdotetaan sosiaalista asuntotuotantoa hoitavan liikelaitoksen perustamista. Toisin kuin edellisessä vaihtoehdossa, seudulle ei valittaisi suorien vaalien kautta metropolivaltuustoa.

Vain kaksi vahvaa kaupunkia?

Kolmannessa eli suurten kuntien vaihtoehdossa Helsingin seudulle muodostettaisiin 13 kunnasta kaksi vahvaa kaupunkia. Vaihtoehdossa Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Sipoo ja Kirkkonummin muodostaisivat kuntajakoselvitysalueen. Toisen selvitysalueen muodostaisivat Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä ja Pornainen. Vihdin kunta jäisi metropolialueen selvitysalueiden ulkopuolelle ja muodostaisi selvitysalueen Lohjan, Karkkilan, Siuntion ja Inkoon kanssa.

Vahvalle metropolihallinnolle ei olisi tarvetta, vaan yhteistyö perustuisi kaupunkien yhteiseen metropolikaavaan sekä kaupunkien ja valtion välisiin kasvu- ja aiesopimuksiin.

Esiselvitystä tekevät kuusi elokuussa nimettyä selvityshenkilöä, jotka keskustelevat vaihtoehdoista kuntien kanssa tammi-helmikuun aikana. Lopulliset ehdotukset valmistuvat helmikuun loppuun mennessä.