Eva-Mari Arosta Vuoden Professori

Professori Aro tähtää tieteellisen perustutkimuksen avulla kauas: maailman energiakysymysten ratkaisemiseen.

tiede
Professori Eva-Mari Aro.
Timo Jakonen

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi kasvitieteen professori Eva-Mari Aron Turun yliopistosta. Valinta julkistettiin Tieteen päivillä Helsingissä perjantaina.

- Arvostamme professori Eva-Mari Aron vahvaa panosta kaikilla professorin työn osa-alueilla. Painotimme valinnassamme myös hänen uransa kansainvälisyyttä ja tutkimusryhmänsä monitieteisyyttä, Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo sanoo.

Professori Aro johtaa integroidun fotosynteesi- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikköä Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitoksella. Aron johtamasta laboratoriosta on kehittynyt ajan myötä yksi kansainvälisesti arvostetuimmista fotosynteesitutkimuksen keskuksista. Viime vuosina ryhmä on keskittynyt tutkimaan, miten fotosynteesikoneisto saadaan valjastettua tuottamaan puhdasta hiilidioksidista vapaata energiaa koko ihmiskunnalle käyttäen lähtöaineina vain vettä ja auringon valoa.

Aro toimii monissa EU:n tutkimusverkostoissa, niin tieteellisissä kuin tiedepoliittisissakin ja kuuluu useiden isojen tiedepalkintojen kansainvälisiin valintapaneeleihin.

Eva-Mari Aron vuonna 1982 valmistunut väitöskirja käsitteli kasvien fotosynteesikoneiston rakenteen ja toiminnan välistä yhteyttä sekä fotosynteesin sopeutumista luonnossa vallitseviin vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin.

Vuonna 1987 hänet nimitettiin kasvifysiologian apulaisprofessoriksi Turun yliopiston biologian laitokselle. Professori hänestä tuli 1998. Aro on tehnyt tutkimusta myös useissa alan johtavissa tutkimuslaitoksissa ulkomailla. Akatemiaprofessorina Aro toimi kauden 1998-2008.

Osoituksena kansainvälisestä arvostuksesta professori Aro valittiin vuonna 2004 kansainvälisen fotosynteesitutkimuksen seuran puheenjohtajaksi. Kansainvälisistä luottamustoimista merkittävä on myös toimiminen johtokunnan jäsenenä Eurooppalaisessa Kasvitieteellisessä järjestössä (European Plant Science Organisation EPSO). Kotimaista arvostusta osoittaa valinta Suomalaisen Tiedeakatemian varaesimieheksi kaudelle 2012-2014.

Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.