Espoo kannattaa metropoliratkaisuja

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä pitää myönteisenä sitä, että väliraportissa on esitetty vaihtoehtoja, miten metropoliratkaisulla ja uudella metropolikaavalla vastataan alueen haasteisiin.

Kuva: Yle

Esiselvityksen ensimmäisessä vaihtoehdossa Espoo selvittelisi yhdistymistä Kauniaisen kanssa. Toisessa vaihtoehdossa Espoo puolestaan muodostaisi kuntaselvitysalueen Kauniaisten, Vihdin ja Kirkkonummen kanssa. Kolmannessa vaihtoehdossa Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Sipoo ja Kirkkonummin muodostaisivat yhdessä suuren kuntajakoselvitysalueen.  

Kaikkiaan selvityshenkilöiden väliraportti tarjoaa Espoolle kuutta mahdollista kuntajakoselvitysaluevaihtoehtoa.

- Selvityshenkilöiden tarjoamia vaihtoehtoja tullaan tarkastelemaan yhdessä seudun kuntien kanssa siitä lähtökohdasta, tarjoaisivatko ne ratkaisuja metropolialueen haasteisiin. Tämä tarkastelu tulee aikanaan valtuuston arvioitavaksi, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

Espoo kannattaa metropoliratkaisua Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi Espoossa nähdään, että metropoliratkaisulla voitaisiin lisätä kilpailukykyä ja kehittää tätä koskevaa päätöksentekoa.

Espoon valtuusto on yksimielisesti vastustanut pääkaupunkiseudun pakkoliitosta ja siihen johtavan kuntajakoselvityksen käynnistämistä.

Mäkelä korostaa, että koko kuntauudistuksen tavoitteena tulee olla palvelujen laatu ja kustannustehokkuus, seudun kilpailukyky ja kuntalaisten hyvinvointi sekä yhteisöllisyys.

Selvityshenkilöt käynnistävät kuulemiskierroksen väliraportin esityksistä.