1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vety

Vetyautoilun energialähteeksi Kokkolan ilmaa

Woikosken satsaus Kokkolan suurteollisuusalueelle pohjautuu erilaisten kaasujen kysynnän kasvuun ja kahdeksan vuoden takaiseen tontinhankintaan. Hiilidioksidin talteenottolaitoksen viereen nousee nyt kaksi uutta laitosta. Toisessa niistä tuotetaan vetyä, minkä avulla yritys pyrkii lisäämään vedyn käyttöä autoissa.

Woikosken hiilidioksidin talteenottolaitos Kokkolassa talvella 2013.

- Woikoski on kasvanut viimeisten 15 vuoden aikana merkittävästi, ja aiempi tuotantokapasiteettimme alkaa olla nyt käytetty loppuun. Investoinnit tehdään jatkuvuuden varmistamiseksi, sanoo toimitusjsohtaja Kalevi Korjala.

Kun taloudessa eletään taantuman aikaa, Woikoski näkee edullisena investoinnit juuri nyt.

- Nyt on erinomainen aika investoida, koska rahaa on saatavissa, korot ovat alhaalla ja henkilökuntaa on saatavissa.

Kokkolaan rakennetaan ilmakaasutehdas, josta erotetaan typpi, happi ja argon.

- Tehtaasta tulee ulos nestemäistä happea, nestemäistä typpeä ja nestemäistä argonia. Happea tarvitaan lääketeollisuudessa ja sairaaloissa sekä suurteollisuudessa, typpeä suurteollisuudessa ja argonia hitsausteollisuudessa suojakaasuna, selostaa Korjala.

Toisessa uudessa laitoksessa tuotetaan vetyä. Korjalan mukaan vetyä käytetään prosessiteollisuudessa sekä tulevaisuudessa myös polttokennoautojen polttoaineena. Kokkolan vetylaitos Woikosken kymmenes vedyn tuotantolaitos. Se palvelee myös yhtiön omia tavoitteita, sillä Woikoskella on maan ensimmäinen vedyntankkausasema.

Kokkolan suurteollisuusalueelle isot investoinnit

Kokkolan kaupungille Woikosken investoinnit ovat merkittävä ja myönteinen uutinen. Vt. kehitysjohtaja Jonne Sandberg kertoo, että suurteollisuusaluetta on kehitetty vuodesta 2006 määrätietoisesti.

Viime vuonna Kokkolan suurteollisuusalueelle investoivat muun muassa OMG ja Boliden.

- Jos viime ja tämän vuoden investoinnit uuteen tuotantokapasiteettiin lasketaan yhteen, mennään yli sadan miljoonan euron. Jos aikaisempia vuosia katsotaan, niin siellä on samankokoisia investointeja merkittävä määrä.