Lomautukset viimeinen keino Kokkolassa

Kokkolan kaupunginhallitus on hyväksynyt tiukan sopeuttamisohjelman laatimisen kahden äänestyksen jälkeen. Säästötarve on viisi miljoonaa euroa sekä tänä että ensi vuonna. Lomautuksia ei suljeta pois keinovalikoimasta.

Kuva: Ari Vihanta / Yle

Uusi kaupunginhallitus nimeää johtoryhmän ja kaupunginjohtaja virkamiesryhmän johtamaan valmistelua.

Kokkolan hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaan henkilöstön lomauttamista voidaan harkita vasta viimeisenä vaihtoehtona.

Kokoomuksen Pentti Haimakaisen muutosesitys sisälsi velkakaton ja mahdollisen yt-menettelyn. Sosiaalidemokraattien Kari Urpilainen esitti, että henkilöstöä ei lomautettaisi. Molemmat esitykset kaatuivat selvin numeroin, Haimakaisen esitys äänin 10-2 ja Urpilaisen esitys äänin 9-3.

Lisäsäästöjen tarve täsmentyy rahoitusjohtaja Seija Bexarin mukaan vuonna 2016. Tällöinkin verotuloperusteita joudutaan tarkistamaan vähintään yhden tuloveroprosentin verran.

Esitysten pitää olla koossa jo alkuvuoden aikana, että ne vaikuttavat tämän vuoden tavoitteisiin.

Myös toimitilojen vähentäminen mahdollista

Sopeuttamiskeinoja etsitään henkilöstömitoituksesta, palveluista sekä rakenteiden ja hankintojen tehostamisesta. Kaupunki selvittää myös mahdollisuudet vähentää toimitiloja. Ohjelman mukaan lomautusvaihtoehdon selvittäminen voi tarvittaessa tulla harkintaan myöhemmin viimeisenä keinona.

Eri lautakunnat aloittavat heti säästöesitysten laatimisen. Toimitilojen vähentämissuunnitelmia varten kaupunginjohtaja asettaa erillisen työryhmän. Säästösuunnitelmia varten voidaan käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa.