Kontiolahden Jukajoella pelätään uusia kalakuolemia

Kontiolahden Selkiellä pelätään Jukajoen ympäristöongelmien pahenemista. Vapon omistaman, käytöstä poistetun turvetuotantoalueen laitamilta on otettu erityisen happamia ja paljon rautaa sisältäviä vesinäytteitä. Vapo painottaa kuitenkin tilanteen olevan yhtiön hallinnassa.

luonto
Marraskuinen Jukajoki virtaa.
Ari Haimakainen / Yle

Kontiolahden Selkiellä syytetään kovin sanoin valtion turveyhtiö Vapoa.

Viime vuonna ympäristöongelmien takia suljetun turvetuotantoalueen lähettyviltä on mitattu poikkeuksellisen happamia ja rautapitoisia näytteitä.

Selkien kyläyhdistyksen omaehtoisesti Suomen ympäristökeskukseen toimittamissa mittauksissa selvisi, että veden pH vaihtelee 2,97 ja 3,09 välillä.

Alueelta lähtevistä uomista otetuissa vesinäytteissä raudan määrä vaihtelee 16 000 - 48 000 mikrogrammaan litrassa.

Happaman veden määrä kysymysmerkki

Selkien kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tero Mustonen pitää päästöjä hälyttävinä ja syyttää Vapoa ja Ely-keskusta ympäristöluvan velvotteiden rikkomisesta. Mustonen pelkääkin vuosien 2010 ja 2011 kalakuolemien toistumiseen.

Ely-keskuksen omien arvioiden mukaisesti tämänkaltaiset arvot ovat kuolettavia vesieliöstölle ja kaloille.

Tero Mustonen

- Ely-keskuksen omien arvioiden mukaisesti tämänkaltaiset arvot ovat kuolettavia vesieliöstölle ja kaloille, Mustonen kirjoittaa tiedotteessaan.

Vapon ympäristövastaava, biologi Heikki Torpström ei pidä veden happamuutta suurena ongelmana vesistön tai kalojen kannalta.

- Tässä ei ole tapahtunut mitään kriittistä tai vakavaa vesistön kannalta, sillä happaman veden määrä ei ole kriittinen. Lumien sulaessa ph-ongelmaa voi olla tosin luvassa, sillä happamia vesiä tulee laajemmalta,Torpström kertoo.

Torpström myös kiistää jyrkästi ympäristöluvan rikkomisen. Hänen mukaan Vapo on tehnyt alueella aktiivista vedenkunnostustyötä muun muassa kalkitsemalla.

Tässä ei ole tapahtunut mitään kriittistä tai vakavaa vesistön kannalta.

Heikki Torpström

Kosteikko valmis jo kesällä?

Pohjois-Karjalan Ely-keskjuksen tarkastaja Antero Koikkalaisella ei ole huomauttamista Vapon toiminnasta.

Koikkalainen kuitenkin myöntää olevansa Heikki Torpströmin tapaan lievästi yllättynyt uusista päästömittauksista. Niiden syntyminen ei kuitenkaan ole hänen mukaansa lainkaan poikkeuksellista.

- Meillä on Hammaslahdenkin kaivoksessa sulfidipitoisia kivikasoja, Koikkalainen muistuttaa.

Koikkalaisen mukaan lopullista ratkaisua Jukajoen ympäristöongelmiin voi odottaa ainoastaan valmisteilla olevasta laajasta kosteikkoalueesta, jonka on tarkoitus lopettaa mineraaliaineksen hapettuminen.

- Kosteikon rakennusurakoitsija on ratkeamassa jo ensi viikolla ja töihin lähdetään heti sen selvittyä. Uskon, että kosteikko on toiminnassa jo ensi kesänä, Vapon Heikki Torpström arvelee.

KORJATTU 16.1.2013 klo 5:45 raudan määräksi 16 000 - 48 0000 mikrogrammaa (aiemmin virheellisesti milligrammaa)