Melkein joka toinen savolainen saa eläkettä - katso Suomen eläkekeskittymät

Eläkettä maksetaan liki puolelletoista miljoonalle suomalaiselle. Katso kartasta, missä eläkkeen saajia on eniten ja kuinka suuria eläkkeet keskimäärin ovat.

Kotimaa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Mitä tummemmalla värillä maakunta on kartassa, sitä suurempi osa sen yli 16-vuotiaista asukkaista saa eläkettä.

Vuoden 2011 lopussa melkein kolmannes yli 16-vuotiaista suomalaista sai jotain eläkettä.

Uudellamaalla eläkeläisia asuu eniten, yli 320 000. Suhteutettuna väkimäärään Uudellamaalla eläkeläisiä on kuitenkin vähiten, noin 24 prosenttia. Suurin eläkkeensaajien osuus yli 16-vuotiaista on Etelä-Savossa, melkein 40 prosenttia.

Kainuussa eläkeläisiä on hieman alle 27 000, yli 37 prosenttia kaikista yli 16-vuotiaista. Noin joka kolmas kainuulainen saa siis jonkinlaista eläkettä.

Tiedot ilmenevät Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen tilastosta. Siihen on kerätty tietoja yli 16-vuotiaista Suomessa asuvista ihmisistä, jotka vuonna 2011 saivat omaa eläkettä joko vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen, työttömyyseläkkeen, tai maatalouden erityiseläkkeen muodossa.

Kartan väestönosuudet on laskettu ilman osa-aikaeläkkeensaajia.

Eläkkeen suuruus vaihtelee useita satasia

Keskimäärin Suomessa asuva eläkeläinen saa eläkettä 1 415 euroa kuussa ennen veroja. Summa pienenee muutamia kymppejä, jos lukuun lasketaan mukaan osa-aikaeläkkeensaajat.

Eläkkeen suuruus vaihtelee paljon paikkakuntien kuin maakuntien välillä. Esimerkiksi Kauniaisissa asuvat saavat eläkettä keskimäärin 2 661 euroa kuussa, kun Rovaniemellä vastaava määrä on 1 447 euroa.

Varsinais-Suomen suurimpia eläkkeitä saavat asuvat Naantalissa. Eläkettä maksetaan siellä keskimäärin 400 euroa enemmän kuin Oripäässä. Oripäässä eläkeläinen saa keskimäärin vain 1 128 euroa kuukaudessa.

Karttaa klikkaamalla voit katsoa, millä maakuntasi paikkakunnalla maksetaan keskimääräisesti suurinta ja pienintä eläkettä.

Kokonaiseläke voi muodostua useasta eläkkeestä

Eläkettä maksetaan muun muassa vanhuuseläkkeenä, työkyvyttömyyseläkkeenä ja työttömyyseläkkeenä. Eläkettä maksetaan myös osa-aikaeläkkeenä, perhe-eläkkeenä sekä maatalouden erityiseläkkeenä.

Eläkkeensaajan kokonaiseläke voi muodostua työeläkkeestä, kansaneläkkeestä sekä näihin liittyvästä SOLITA-eläkkeesta (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke) tai takuueläkkeestä.

Perhe-eläkettä saavat lesket saavat usein myös samanaikaisesti omaa eläkettä.

Täydellisen listan oman kuntasi eläkkeen suuruudesta löydät Eläketurvakeskuksen Suomen eläkkeensaajat kunnittain 2011 – tilastosta. Sinne on koottu tietoa kuntien kaikista työ- ja kansaneläkkeensaajista sekä eläkemenoista.