Suomen Afganistanin kriisinhallintajoukon toimintaan muutoksia

Kriisinhallintaa tehdään muutoksen jälkeen neuvonantajaryhmissä. Kriisinhallintajoukkoon kuuluu vastedeskin kuitenkin lääkintähenkilöstöä ja esikuntaupseereita.

Kotimaa

Suomen Afganistanissa toimivan kriisinhallintajoukon kokoonpano muuttuu keväällä, kun operaatiossa siirrytään enemmän neuvonantajatoimintaan.

Kriisinhallintaa tehdään jatkossa neuvonantajaryhmissä yhteistyössä Ruotsin, Norjan ja Latvian kanssa, ja Suomi osallistuu siihen vastuunvaihdon tukiosastossa. Suomen vastuulla on neuvonantajaryhmiä, jotka tukevat Afganistanin omia turvallisuusjoukkoja, jotta ne voivat vastata maan turvallisuudesta. Suomalaisten määrä vastuunvaihdon tukiosastossa on 64. Osaston odotetaan olevan täydessä toimintavalmiudessa kesällä.

Neuvonantajatehtävien lisäksi suomalaiset ovat esikunta- ja tukitehtävissä, ja myös jatkossa kriisinhallintajoukkoon kuuluu lääkintähenkilöstöä ja esikuntaupseereita. Suomalaisten kokonaisvahvuus kriisinhallintajoukossa on 145 henkilöä.

Suomi on osallistunut YK:n valtuuttamaan monikansalliseen ISAF-kriisinhallintaoperaatioon vuodesta 2002 lähtien. ISAF-operaatio päättyy vuoden 2014 lopussa.