Koululiikunta ei kikkaile lajeilla

Erilaiset uudet liikuntalajit eivät ole muuttaneet koululiikuntaan kuuluvia lajeja. Liikunnan lehtori Ari Kunnari Lapin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta sanoo, että koululiikunnat lajit perustuvat opetussuunnitelmaan ja liikunta-arvosanan kriteereihin, jotka edellyttävät taitoja eri liikuntalajeissa.

terveys
YLE / Kia-Frega Prepula

Koululiikunnan pyrkimyksenä on antaa kokemuksia, jotka innostavat liikkumaan enemmän. Tähän päästään Ari Kunnarin mukaan paljolti opettajan taitojen ansiosta, ei lajeja muuttamalla.

- Kyllähän sinne varmasti voi tuoda lisää lajeja, mutta ei se mikään itseisarvo ole, että kuinka paljon erilaisia liikuntamuotoja tarjotaan tai kuinka paljon erilaisia lajiesittelyjä tehdään. Siinä voi helposti käydä niin, että kun kaikki mahdollinen yritetään tuoda koululiikunnan alle, niin siitä tulee sellainen sillisalaatti ja oppimisen tavoitteet jäävät heikoiksi, Kunnari sanoo.

Kunnarin mukaan osalle oppilaista voi olla hyvä tutustua uuteen lajiin, joka innostaa liikkumaan. Liikunnanopetuksessa tavoitteet ja keinot ovat kuitenkin toisaalla.

- Näen paljon tärkeämpänä sen, että jo olemassa olevia koululiikunnan muotoja pystytään kehittämään ja opettajan tieto ja taito ja osaaminen siellä nykyisten opetustapojen ja -muotojen sisällä johtavat siihen, että lapset innostuvat liikunnasta, Kunnari sanoo.

Ei aina vertailua

Opettajan didaktiset taidot ovat siis avainasemassa. Opettaessaan opettajaksi opiskeleville liikuntaa Kunnari painottaa oppilaan näkökulmaa.

- Mitä oppilas tunnilla saa, miten hän sen liikunnan kokee. Miten järjestämme liikuntatunnin niin, että jokainen oppilas toimii omalla tasollaan ja pystyy saamaan onnistumisen kokemuksia, eikä tarvitse vertailla itseään toisiin koko ajan, Kunnari sanoo.

Uusia lajeja tuodaan koulun liikuntatunneille usein esittelyjen ja teemapäivien kautta. Lajeja rajaavat koulun käytettävissä olevat varusteet.

Kysyttäessä helposti liikuntatunnille tuotavaa uutta lajia Ari Kunnari esittää parkouria.

- Parkour on ehdottoman hyvä. Sen pystyy toteuttamaan koulun salissa, sen pystyy toteuttamaan pihamaalla, miten vaan. Sehän on kehonhallintaa vahvasti ja oman kehon avulla liikkumista erilaisilla tasoilla, erilaisilla pinnoilla, erilaisilla muodoilla ja sen pystyy toteuttamaan aika hyvin ja nopeastikin, Kunnari sanoo.

Voidaan soveltaa

Liikunnan opetussuunnitelma, jossa määritellään opetettavat liikuntalajit, on sama koko Suomessa. Kouluilla on kuitenkin mahdollisuus soveltaa opetussuunnitelmaa ympäröivien olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Uintia ei esimerkiksi tarvitse opettaa, jos kunnasta ei löydy uimahallia. Hiihtoa ei myöskään tarvitse opettaa, jos ei ole lunta ja hiihtolatuja.