SAK on asettumassa tukemaan verojen korotuksia

SAK kohdistaisi veronkorotukset suurituloisiin, yritysten omistajiin ja maatalousmaahan. Järjestön suunnitelmaluonnoksessa esitetään myös asuntolainan korkovähennysoikeuden pienentämistä edelleen.

politiikka
Verokortti 2013
Kati Rantala / Yle

Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK on asettumassa sille kannalle, että valtion talouden sopeuttaminen pitäisi toteuttaa verojen korotuksilla. SAK:n hallitus käsitteli maanantaina asiasta laadittua suunnitelmaluonnosta. Luonnoksessa veronkorotukset kohdistuisivat lähinnä suurituloisiin, yritysten omistajiin ja maatalousväestöön.

Ehdotelmassa mainitaan 9 veroratkaisua, jotka lisäisivät valtion verotuloja. Lisätulojen kokonaismäärä olisi vajaat 800 miljoonaa euroa vuodessa.

Suurimmat lisätuotot syntyisivät listaamattomien yritysten osinkoverohuojennuksen poistamisesta ja maa- ja metsätalousmaan siirtämisestä kiinteistöverotuksen piiriin. Noilla kahdella keinolla valtio saisi vuodessa lisätuloja 400 miljoonaa euroa.

SAK aikonee esittää myös prosenttikorotusta suurituloisimpien tuloveroasteikkoon. Järjestö on antamassa tukensa myös sokeriveron käyttöönotolle sekä alkoholi- ja tupakkaverojen nostolle.

Luonnoksessa mainitaan myös asuntolainan korkovähennysoikeuden edelleen supistaminen 5 prosenttiyksiköllä.

SAK:ssa käsittelyssä olevassa suunnitelmassa on myös kaksi uudistusehdotusta, joiden toteuttaminen vähentäisi jonkin verran valtion verotuloja. Ehdotukset koskevat pienituloisille suunnattua työtulovähennyksen korottamista ja auton käytön verovapaita kilometrikorvauksia.

Illan A-studiossa käsitellään tarkemmin eri etujärjestöjen suhtautumista valtion menoleikkauksiin ja verojenkorotuksiin TV1:ssä klo 21.05.