Kymenlaakson radonpitoisuudet korkeita

Säteilyturvakeskus järjesti Kymenlaaksossa radontalkoot, johon osallistui parin vuoden aikana vajaat 1 200 kotia. Uusissa asunnoissa radonin enimmäisarvo ylittyi yli puolessa mitatuista rakennuksista.

Kotimaa
Radonin mittaukseen käytetty purkki
Sisäilman radonpitoisuus mitataan pienellä purkilla, joka sijoitetaan asuinhuoneistoon kahden kuukauden ajaksi.Yle

Radonpitoisuudet ovat edelleen korkeita Kymenlaaksossa. Säteilyturvakeskus järjesti Radontalkoot, joissa vuosina 2011 ja 2012 mitattiin vajaat 1200 kotia Kymenlaaksossa. Radontakoisiin osallistuttiin kuitenkin nihkeästi, joten yli 80 prosenttia alueen taloista on edelleen mittaamatta.

Radonpitoisuuden enimmäisarvo uusissa asunnoissa, 200 becquereliä kuutiometrissä, ylittyi yli puolessa mitatuista rakennuksista. Vajaassa kolmasosassa taloja radonpitoisuudet ylittivät 400 becquereliä. Korkein mitattu pitoisuus oli peräti yli 10 000 becquereliä kuutiometrissä. Keskimäärin suomalaisen kodin radonpitoisuus on alle 100 becquereliä.

Keuhkosyöpäriski kasvaa aina radonpitoisuuden noustessa. Vuosittain radon aiheuttaa noin 300 keuhkosyöpää Suomessa. Radon on hajuton radioaktiivinen jalokaasu.