Hyppää sisältöön

Metsän tarinan kuvauspaikan kohtalo surettaa

Luontojärjestöt pelkäävät UPM:n suunnitelmien pilaavan Punkaharjulla sijaitsevan Haarikon järvialueen luontoarvot ja rauhan. UPM on kaavoittanut alueen järvien rannoille liki 30 tonttia.

Luontojärjestöt ovat huolissaan suositussa Metsän tarina -elokuvassa esiteltävästä Haarikko-järven ympäristöstä. Alueen metsät omistava UPM on kaavoittanut Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntarajalla sijaitsevan alueen järvien rannoille liki 30 loma-asuntotonttia.

Suomen luonnonsuojeluliiton ja maakunnallisten luonnonsuojelupiirien mukaan kaavoittaminen ja rantojen rakentaminen pilaisivat alueen luontoarvot ja luonnonrauhan.

Luontojärjestöt ja Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ovatkin esittäneet UPM:lle Haarikon järvialueen rauhoittamista. Järjestöt esittävät, että UPM luopuisi kaavan mukaisista rakennus- ja tonttisuunnitelmista sekä varmistaisi alueen suojeluarvojen ja erämaisuuden säilymisen.

Elokuvan tekijät hakevat huomiota metsien suojelulle

Myös Metsän tarina -elokuvan kuvaaja Hannu Siitonen suree alueen puolesta.

- Liikenteen ja asutuksen melu vie hiljaisuuden. Meno häätää monet vesien ja rantojen alkuperäiset asukkaat, Siitonen sanoo.

Metsän tarinan kuvaajat toivovat, että elokuva edistäisi Haarikon alueen kaltaisten metsien säilymistä etenkin Etelä-Suomessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan Punkaharjulla sijaitseva Haarikko ympäristöineen on säilynyt varsin erämaisena alueena. Laajalla asumattomalla alueella on yli 20 rakentamatonta järveä ja lampea. Asutuksen edellyttämää infrastruktuuria ei ole eli alueella pitää rakentaa myös tiet.

Metsissä ja pienvesissä on liiton mukaan erityisiä luonnonarvoja. Haarikko on myös Suomen eteläisimmän kuukkelivyöhykkeen ydinaluetta.