1. yle.fi
  2. Uutiset

Palkkaturvalla oli paljon käyttöä Kainuussa

Kainuun ELY-keskuksen maksaman palkkaturvan määrä nousi roimasti edellisvuosista. Viime vuonna palkkoja turvattiin 869 400 eurolla.

palkkaturva
Sadan euron seteleitä.
Juha-Pekka Inkinen / Yle

Viime vuonna Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen jätettiin 95 palkkaturvahakemusta. Eniten palkkaturvaa maksettiin Kainuussa sahatavaran ja puutuotteiden toimialalla.

Melkein yhtä paljon palkkaturvaa maksettiin matkatoimistojen sekä liike-elämän hallinto- ja tukipalvelujen työntekijöille. Yhteensä palkkaturvaa maksettiin vuoden 2012 aikana 869 400 euroa.

Ero on huomattava edellisiin vuosiin, sillä vuonna 2011 Kainuussa maksettiin palkkaturvaa 319 900 euroa ja vuonna 2010 summa oli 133 300 euroa.

Koko maassa palkkaturvaa maksettiin viime vuonna 35,97 miljoonaa euroa, joka on 2,72 miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työnantajat on maksettava palkkaturva takaisin valtiolle. Palkkaturvana maksetaan työntekijöiden saatavia, joita työnantaja ei pysty konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden vuoksi itse maksamaan.

Hakemuksen voi tehdä TE- eli työ- ja elinkeinotoimistossa tai ammattiliiton kautta. Palkkaturvaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun saatava on erääntynyt. Hakemuksen voi jättää mihin tahansa TE-toimistoon tai ELY-keskukseen.

Lue seuraavaksi