Automaattisilmät seuraavat kevyen liikenteen liikkujia

Kaupungeissa seurataan kevyen liikenteen väylillä liikkuvia automaattisten laskureiden avulla. Päämäärä on kerätä täsmätietoa esimerkiksi katujen kunnossapitoa varten.

liikenne
Fillarit
Yle

Lahdessa pyöräilijöiden määrää seurataan muun muassa väylien alle sijoitettujen mittarien avulla.

Talvipyöräilyn suosiota alettiin selvittää noin vuosi sitten. Samoja laskureita käytetään kesälläkin.

Pyörälaskureita on neljä, kaksi niistä keskustan ulkopuolella. Kahta voidaan tarpeen mukaan liikutella.

- Ne on testeissä todettu erittäin hyviksi. Kivetyksen alle on väylän mitalle asennettu kaapelista silmukka. Eivät lumi ja jää niihin vaikuta, vakuuttaa liikenneinsinööri Unto Räty.

Pyörä vai kävelijä?

Maahan pyöräilyväylien alle sijoitettujen kaapelisilmukoiden lisäksi Lahdessa on kaksi tolppamittaria keskustan alueella.

Luotettavinta tieto olisi silloin, jos automaattisen laskennan rinnalla tehtäisiin seurantalaskentaa käsin

Rakennusmestari Juha Tikka

- Ne ovat tolpan päähän sijoitettuja automaattisia, säteen katkaisuun perustuvia tunnistuslaitteita, jotka pystyvät erottelemaan, onko ohikulkija pyöräilijä vai jalankulkija, kertoo rakennusmestari Juha Tikka.

Laskennoissa voidaan käyttää myös tutkalaitteita.

- Ne eivät ole olleet yhtä toimintavarmoja. Luotettavinta tieto olisi silloin, jos automaattisen laskennan rinnalla tehtäisiin seurantalaskentaa käsin.

Mittareista kertyvää tietoa käytetään kevyen liikenteen suunnitteluun.

- Niiden avulla saadaan tietoa siitä, missä oikeasti liikutaan. Tietojen avulla osataan suunnata kunnossapito oikein. Myös liikenteellisiä ratkaisuja ja rakenteellisia parannuksia voidaan tehdä laskentojen perusteella.