Vapon selvitys Liesjärvestä valmistui, korvaukset pieniä

Vapon selvityksen mukaan Vapon Majasuon turvetuotannon vaikutukset järven saostumiin ja rantojen veden tilaan ovat vähäiset ja rajoittuvat järven pohjoisosiin. Korkein hallinto-oikeus velvoitti Vapoa teettämään tutkimuksen reilu vuosi sitten.

Vapo (konserni)
Turvetuotantoalueen turvetta kädessä.
Yle

Vapon tilaama selvitys Keuruun ja Ähtärin rajalla sijaitsevan Liesjärven tilasta on valmistunut. Selvityksen mukaan Vapon Majasuon turvetuotannon vaikutukset järven saostumiin ja rantojen veden tilaan ovat vähäiset ja rajoittuvat järven pohjoisosiin. Selvityksen mukaan rantojen asukkaille maksettavat korvaukset olisivat hyvin pieniä, kymmenistä euroista enintään 250 euroa. Seuraavaksi selvitystä käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto.

Konsulttiyhtiö Pöyryn tekemässä tutkimuksessa on mitattu järven pohjan saostumia ja sedimenttikerroksia. Korkein hallinto-oikeus velvoitti Vapoa teettämään tutkimuksen reilu vuosi sitten.