Sisäministeriö varoittaa uusnatseista ja uskonnollisesta radikalisoitumisesta

Sisäministeriö on julkaissut ensimmäisen säännöllisen katsauksensa väkivaltaisesta ääriliikehdinnästä Suomessa. Ääriliikkeistä aiheutuvan laajamittaisen väkivallan riski on raportin mukaan pieni.

Kotimaa

Sisäministeriön tilannekatsauksen mukaan ääriajattelusta kumpuavaa väkivaltaa tapahtuu Suomessa paikallisesti ja yksilötasolla, mutta laajamittaisen väkivallan riski on pieni.

Katsauksessa tarkastellaan äärioikeistoa, äärivasemmistoa ja väkivaltaista ääri-islamia Suomessa. Ainoa raportissa nimeltä mainittu taho on kansallissosialistinen Suomen Vastarintaliike -järjestö.

Raportin mukaan SVL on pieni järjestö, jonka ideologia tuskin saa Suomessa kovin laajaa kannatusta. Järjestöä pidetään kuitenkin potentiaalisesti vaarallisena, koska se on organisoitu, demokratian vastainen ja taistelunhaluinen.

Riskinä maahanmuuttajien radikalisoituminen

- Pienikin joukko asialleen omistautuneita ja suunnitelmalliseen toimintaan sitoutuneita ekstremistejä voi aiheuttaa yhteiskunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä turvallisuusuhkia, raportti toteaa.

Tilannekatsauksen mukaan ääri-islamilaisen ajattelun aiheuttama väkivallan uhka on Suomessa vähäinen. Ääri-islamilaisen terrori-iskun uhkaa pidetään kuitenkin merkittävimpänä valtion turvallisuutta uhkaavana ekstremismin muotona.

Sisäministeriö pitää riskinä toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajien radikalisoitumista. Ongelma syntyy, jos nuoret syrjäytyvät suomalaisesta yhteiskunnasta mutteivät enää myöskään koe vahnempiensa kulttuuria omakseen.

Koulutus tai työpaikka eivät kuitenkaan poista radikalisoitumisen mahdollisuutta.

- Kansainvälisen kokemuksen mukaan islamilaistaustaisten maahanmuuttajien kokemus ulkopuolisuudesta yhteiskunnassa lisää riskiä siitä, että yksilötasolla omaksutaan väkivaltainen uskontulkinta, raportti toteaa.

"Yksinäisiä susia" tunnistettu

Äärivasemmiston piiristä sisäministeriö ei ole löytänyt väkivaltaisen ekstremismin uhkaa. Kuokkavierasjuhlat ovat ohi, ja eläin- ja ympäristöaktivismikin on maltillistunut.

Ääriliikkeiden lisäksi tilannekatsauksessa puidaan myös yksinäisten toimijoiden aiheuttaman laajamittaisen väkivallan uhkaa. Viranomaiset ovat raportin mukaan tunnistaneet joitain henkilöitä, jotka ovat osoittaneet valmiutta yhteiskunnallisesti merkittäviin väkivallantekoihin.

Internetiä pidetään merkittävänä tekijänä yksittäisten ihmisten ääriajattelun lietsomisessa.

Tilannekatsauksen on laatinut väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallinen toimenpideverkosto. Se pohjaa suojelupoliisin omaan katsaukseen ja muihin lähteisiin.

Lähteet: Yle Uutiset