Työttömyys väheni tai kasvoi - Tilastokeskus ja TEM eri mieltä

Koko viime vuoden työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan hieman pienempi kuin vuonna 2011. Työministeriön mukaan työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin kasvoi vuoden kuluessa.

Kotimaa

Joulukuussa oli työttömiä 180 000 eli 12 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste putosi puoli prosenttiyksikköä eli 7,4:stä 6,9 prosenttiin.

Työllisten määrä pysyi lähes ennallaan. Joulukuussa työllisiä oli 2 413 000, mikä on 2 000 enemmän kuin vuoden 2011 joulukuussa.

Joulukuun työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli 67,3 prosenttia, 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste laski puoli prosenttiyksikköä ja miesten nousi 0,8 prosenttiyksikköä.

Nuorten työttömyysaste koheni varsin selvästi. Joulukuussa 15 - 24-vuotiaita työttömiä oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 joulukuussa. Työttömyysaste oli nyt 16,4 prosenttia.

Koko viime vuoden työttömyysaste oli 7,7 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisvuonna. Vuonna 2010 työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.

Työ- ja elinkeinoministeriön keräämien lukujen mukaan joulukuun lopussa oli kaikkiaan 282 000 työtöntä työnhakijaa. Luku oli 27 000 korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työttömyys lisääntyi Kaikkien ELY-keskusten alueella, eniten Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli ministeriön lukujen mukaan 35 000 eli 3 000 ememmän kuin vuoden 2011 joulukuussa.