Puurakentamista halutaan lisätä

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on runsaasti kehittämisen varaa massiivipuurakentamisessa. Puurakentamista pyritään edistämään sillä, että alueelle on palkattu valtakunnan ensimmäinen puurakentamisen asiamies.

rakennuspuutavara
Hirsi koneessa Honkarakenteen Karstulan tehtaalla.
Honkarakenne teki alkuvuonna tappiota. Loppuvuonna tuloksen uskotaan paranevan, sillä tilauskanta on elpynyt viime vuodesta.Jani Ilola / Yle

Halli-, maatila- ja kerrosrakentamisessa sekä julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa voitaisiin käyttää huomattavasti nykyistä enemmän ekologisesti kestävää ja pienen hiilijalanjäljen jättävää puuta.

Suomen metsäkeskus on palkannut valtakunnan ensimmäisen maakunnallisen puurakentamisen asiamiehen Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle. Asiamieheksi valittu rakennusinsinööri Heikki Punkari on nyt kiertänyt lähes tulkoon kaikki alueen kunnat, ja kirjannut ylös kuntien kaavoittamis- ja rakentamissuunnitelmat. Kerättyjen tietojen pohjalta yritetään miettiä, miten näissä suunnitelluissa kohteissa voidaan käyttää puuta materiaalina.

Uudet palomääräykset mahdollistavat entistä laajemmin puun käytön. Puun valtteina rakentamisessa ovat ekologisuus ja pieni hiilijalanjälki. Kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille järjestetään jatkossa asiaan liittyen koulutusta. Myös yritysten henkilökuntia koulutetaan puurakentamiseen liittyvissä asioissa.

Koulutussuunnitelmat on jo tehty ja tilaisuudet käynnistyvät pian. Puurakentamiseen liittyen on myös tehty kehitystyötä. Kehitystyön tuloksia opetetaan yrittäjille.

Alajärvellä on kaavoitettu iso kohde, jossa aiotaan suosia ekologisesti kestävää rakentamista.