1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. rajavartiostot

Tekniikka korvaa ihmisiä rajavalvonnassa

Kainuun rajavartioston rajavartioasemilta vähennetään lähes 60 henkilöä tulevien neljän vuoden aikana. Samaan aikaan rajalla lisätään ja kehitetään siirrettävää teknistä valvontaa.

Kuva: Hanne Kinnunen / Yle

Kainuun rajavartioston henkilöstömäärä vähenee nykyisestä 257 henkilöstä noin 180 henkilöön tulevien neljän vuoden aikana. Muutokset toteutetaan ilman irtisanomisia tai lomautuksia.

Kainuun rajavartioston valvomien maastorajojen valvonnasta vähennetään väkeä 40 prosenttia, kertoo Kainuun rajavartioston komentaja, eversti Ismo Kurki.

- Rajatarkastajien määrä säilyy ennallaan. Leikkaukset kohdistuvat maastorajojen valvontaan.

Käytännössä leikkaukset tarkoittavat sitä, että rajojen valvonta vähenee nykyisestä 6 - 9 partiosta vuorokaudessa 3 - 6 partioon vuorokaudessa. Kainuun rajavartiostoon ei rekrytoida uusia rajavartioita lähivuosina.

Kainuun rajavartiostolla on valvottavaa rajaa 406 kilometriä. Kurjen mukaan rajaturvallisuus pidetään myös tulevaisuudessa korkealla tasolla.

- Meillä on muutama vuosi aikaa tehdä toimenpiteitä, joilla pystymme kompensoimaan henkilöstön poistumaa mahdollisimman paljon. Siihen liittyy teknisen valvonnan, tilannekuvajärjestelmän ja operatiivisen liikkuvuuden kehittämistä sekä helikoptereiden nykyistä parempaa käyttöä, sanoo Kurki.

Rajavartiolaitoksen päivittäiset henkilöstöpalvelut, taloushallinnon tehtäviä ja teknisen alan johtaminen keskitetään Rajavartiolaitoksen esikunnan johtoon ensi vuodesta alkaen.

Tällä hetkellä Kainuun rajavartioston tukitoiminnoissa työskentelee 38 henkilöä ja ensi vuoden alusta lähtien yhdeksän henkilöä.

Komennukset jatkuvat

Rajavartiolaitos keskittää rajavalvontaa jatkossa kaakkoisrajalle ja Suomenlahdelle.

Kainuun rajavartioston tuki rajatarkastustehtäviin kaakkoisrajalle ja pääkaupunkiseudulle jatkuu komennuksin vuoteen 2016 saakka. Lisäksi rajavartiosto valmistautuu tarvittaessa siirtämään noin viisi virkamiestä kahden vuoden määräajaksi kaakkoisrajalle ensi vuoden lopulta alkaen.