Kuntapäättäjä vuokrasi tilat kilpailutuksen voittajalle

Keravalla kilpailutettiin kaupungin työntekijöiden työterveyshuolto. Nyt työterveyshuoltoa pyöritetään kaupunginhallituksen puheenjohtajan omistamissa tiloissa.

Kotimaa
Keravan kartta
Tarjouspyynnön mukaan työterveyshuollon piti sijaita karttaan merkityllä alueella.Yle Uutisgrafiikka

Keravan kaupunginhallitus päätti viime kesäkuussa kilpailutuksen perusteella ostaa kaupungin työntekijöiden työterveyspalvelut yksityiseltä terveysalan yritykseltä Attendolta. Kilpailutuksen jälkeen Attendo vuokrasi vastaanottotilat, jotka omistaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja ja liikemies Eero Lehti.

Puheenjohtaja Lehti osallistui 18. kesäkuuta kokoukseen, jossa kaupungin henkilöstöpäällikkö valtuutettiin tekemään sopimus työterveyshuollosta Attendon kanssa. Vuokrasopimus tiloista tehtiin alkusyksystä.

Laki ei kiellä kaupunginhallituksen puheenjohtajaa harjoittamasta elinkeinoa, kuten omistamiensa liikehuoneistojen vuokraamista. Hallintolain mukaan puheenjohtaja on kuitenkin esteellinen osallistumaan päätöksentekoon, jos hänelle on odotettavissa erityistä hyötyä asian ratkaisusta.

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää tulkitsee lakia niin, ettei puheenjohtaja ole esteellinen vain siksi, että hän omistaa tilat, joita voisi mahdollisesti vuokrata palveluntarjoajalle.

- Jos puheenjohtaja ja Attendo ovat jo etukäteen olleet yhteydessä ja tehneet ainakin jonkinlaisen esisopimuksen tai esiymmärryksen asiasta, niin se on ihan toinen asia. Se viittaa esteellisyyteen, Mäenpää toteaa.

Milloin vuokraneuvotteluja käytiin?

Yle Uutiset kiinnostui asiasta, koska Attendosta kerrottiin viime viikolla, että yritys oli ilmaissut Lehdelle kiinnostuksensa tämän omistamaa tilaa kohtaan jo kilpailutusvaiheessa, eli ennen kaupunginhallituksen päätöstä ostaa palvelut Attendolta. Attendon mukaan tarjolla oli iso tila, eikä muita tiloja käytännössä ollut harkinnassa.

Eero Lehti kiisti Yle Uutisille viime lauantaina, että tilojen vuokraamisesta olisi keskusteltu Attendon kanssa ennen kaupunginhallituksen kokousta. Hän ei kuitenkaan halunnut kommentoida tilavuokraa julkisesti.

Maanantaina Attendosta tarkennettiin Yle Uutisille, että Lehti oli ottanut yhteyttä Attendoon viikolla 26, eli aikaisintaan viikko kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Kalenterimerkinnästä ei Attendon mukaan kuitenkaan käy ilmi tarkkaa päivämäärää.

Attendon maanantaina täsmentämien tietojen mukaan tilaa ei ollut tarjolla kilpailutusvaiheessa, vaan yritys oli varautunut järjestämään Keravalle tarvittaessa esimerkiksi liikkuvan vastaanottoyksikön.

Kilpailutuksesta vastanneen Keravan kaupungin henkilöstöpäällikön mukaan Lehti kysyi häneltä Attendon edustajan yhteystietoja kolme päivää kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.

Tarjouspyynnössä ehto sijainnille

Tarjouspyynnössä vaadittiin, että vastaanottotilojen on sijaittava yhden kilometrin etäisyydellä kaupungintalolta tai terveyskeskuksesta. Attendon tekemässä tarjouksessa tilavaatimuksiin vastaava kohta pidettiin liikesalaisuutena.

Yle Uutiset sai Keravan kaupungilta nähtäväksi salatusta liitteestä osan, jossa yritys toteaa, että sijaintia koskeva tarjouspyynnön mukainen vaatimus täytetään. Työterveyshuoltoa aiemmin Keravalla hoitaneen kilpailijan tarjouksessa vastaanoton sijaintiosoite oli mainittu.

Sopimus työterveyshuollosta kaupungin ja Attendon välillä solmittiin 20. elokuuta. Henkilöstöpäällikön mukaan Attendo ilmoitti vastaanottotilojen osoitteen kaupungille 6. syyskuuta.

Professori: Kilpailutuksessa tyypillisiä ongelmia

Kunnallisoikeuden professori Asko Uoti perehtyi Yle Uutisten pyynnöstä Keravan työterveyshuollon kilpailutukseen. Hän näki kuntapalvelujen kilpailutuksessa tyypillisesti ilmeneviä ongelmia, jotka liittyvät tarjousten vertailuperusteisiin ja tarjousvertailun toteuttamiseen.

- Nämä ovat aika tyypillisiä ongelmia, mihin markkinaoikeus on aika monessa ratkaisussa kiinnittänyt huomiota. Nimenomaan siihen, että tarjousten vertailuperusteiden tulee olla selkeitä ja objektiivisia. Ne eivät saa suosia mitään tahoa. Myös mitattavuus ja läpinäkyvyys ovat yleisiä ongelmia. Parannettavaa näyttäisi tässä Keravankin tapauksessa olevan, niin kuin yleensäkin, Uoti analysoi.

Läpinäkyvyys tärkeää

Uoti kummeksuu sitä, että Attendon tarjouksessa oli salattu liikesalaisuutena kohta, jossa otettiin kantaa vastaanottotilojen sijaintiin. Vastaanottotilojen olemassaolosta pitäisi hänen mukaansa olla kerrottu tarkemmin kuin Attendon tarjouksessa kerrottiin.

- Määrittely varmaankin lähtee siitä, mitä tarjouspyyntö edellyttää. Eli etäisyyden tulee täyttyä, tilojen pitää olla olemassa tai vähintäänkin pitäisi olla jonkinlainen esisopimus tilojen olemassaolosta. Sen pitäisi täyttyä, näin katsoisin. Aika vaikea on tässä nähdä tämän seikan salaamista. En siis näe perusteita tälle liikesalaisuudelle, professori Asko Uoti toteaa.

Eero Lehteä ei epäillä rikoksesta. Aiemmin hän on kertonut Yle Uutisille toimineensa oikein kuntapäättäjänä ja elinkeinonharjoittajana. Emme tavoittaneet Lehteä keskiviikkona haastateltavaksi.