Jätevedestä energiaa lämmöntuotantoon

HSY haluaa lisätä jäteveden hyödyntämistä lämmöntuotannossa. Uuden hankkeen toteutuessa kaukolämmöntuotannon vuotuiset hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 17 000 tonnia.

Kotimaa
YLE

HSY on neuvotellut jäteveden käytöstä aiesopimuksen Fortumin kanssa. Sopimuksen nojalla Suomenojan puhdistamon jätevedet saataisiin tulevaisuudessa Fortumin kaukolämpötuotantoon.

Viikinmäen puhdistamon jätevesiä hyödyntää jo Helsingin Energia.

Hanke tukee osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteita uusiutuvan energian tuotannon lisäämisestä.

Toteutuessaan hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 17 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 5 % Espoon kaukolämmöntuotannon päästöistä.

Energiapitoista jätettä

Puhdistettu jätevesi sisältää runsaasti lämpöenergiaa, joka on hyödynnettävissä lämpöpumpputekniikalla.

Jätevesi johdetaan hyödynnettäväksi jätevesien purkutunnelin meriosuuden alkupäästä. Tällöin lämpö on hyödynnettävissä sekä Suomenojan että Blominmäen puhdistamon ollessa käytössä.

Lämmön hyödyntämiseen liittyy merkittäviä investointeja, minkä vuoksi sopimus solmitaan 15 vuodeksi.

HSY:n hallitus käsittelee asiaa perjantaina.