Väki vähättelee puunpolton terveysriskejä

Puolet suomalaisista pitää elintarvikkeiden lisäaineita suurena tai erittäin suurena riskinä terveydelle. Sen sijaan vain harva pitää puunpolton savuja suurena tai erittäin suurena terveyshaittana.

Kotimaa

Suomalaisten käsitykset erilaisten ympäristöaltisteiden terveysriskeistä eivät vastaa todettuja haittoja. Eniten ihmiset vähättelevät puunpolton terveyshaittoja ja liioittelevat elintarvikkeiden lisäaineiden riskejä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt aikuisväestön tietoja ja näkemyksiä kartoittavan kyselyn siitä, millaisina terveysriskeinä pidetään erilaisia ympäristöaltisteita. Näistä olivat mukana puunpoltto, radon, liikenteen pakokaasut, katupöly, teollisuuden ilmansaasteet, auringon ultraviolettisäteily, passiivinen tupakointi ja liikennemelu. Näiden lisäksi kysyttiin, millaisina terveysriskeinä pidetään kaloihin kertyviä ympäristömyrkkyjä sekä elintarvikkeiden lisäaineita.

Pienhiukkasista 1 800 kuolemantapausta

Tutkija Sari Ung-Lanki kertoo, että ihmisten käsitykset terveysriskeistä eroavat paljon siitä, mitä tiedetään ympäristöaltisteiden aiheuttamista taudeista ja kuolemantapauksista.

- Jos ajatellaan ulkoilman pienhiukkasia, jotka on tutkimusten valossa merkittävin tautikuormaa aiheuttava tekijä, niin ihmisten käsityksissä ne eivät nouse kärkeen, vaan sinne nousevat elintarvikkeiden lisäaineet.

Ihmisten käsityksissä pienhiukkaset eivät nouse kärkeen, vaan sinne nousevat elintarvikkeiden lisäaineet.

Sosiaali- ja terveysministeriön Seturi-hankkeen tilaston mukaan pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa noin 1 800 kuolemantapausta vuosittain, monta kertaa enemmän kuin seuraavaksi pahimmat eli passiivinen tupakointi ja radon.

Pienhiukkasista huolettomimmin ihmiset suhtautuvat puunpolton hiukkasiin, Ung-Lanki kertoo.

- Jos vertaillaan eri lähteistä peräisin olevia pienhiukkasia, niin puunpolton savut koetaan pienimmäksi riskiksi, eli vain 6,4 prosenttia suomalaisista pitää niitä suurena tai erittäin suurena riskinä.

Sen sijaan liikenteen pakokaasuja ja katupölyä pitää suurena terveysriskinä joka neljäs. Nykytietämyksen valossa puunpolton hiukkasille altistumista pidetään kuitenkin yhtä haitallisena kuin liikenteen pienhiukkasia.

Ruoan lisäaineet päällimmäisenä mielessä

Kyselyn mukaan passiivisen tupakoinnin ja UV-säteilyn haittoja tunnetaan. Ne sijoittuvatkin suomalaisten mielessä samoille sijoille kuin tautikuormatilastossa. Kumpikin aiheuttaa vuosittain vajaat 300 kuolemaa tai vakavaa sairautta kuten syöpää. Sisäilman radonin haitat vaikuttivat tuntemattomimmilta, sillä kolmannes vastasi ”ei osaa sanoa”.

Pahimpana terveysriskinä THL:n kyselyyn vastanneet pitivät elintarvikkeiden lisäaineita. Noin puolet vastasi, että lisäaineet ovat suuri tai erittäin suuri riski ihmisten terveydelle.

Tutkija Sari Ung-Lanki sanoo, ettei tulosta voida oikeastaan pitää yllätyksenä.

- Kun ajatellaan, miten paljon elintarvikkeiden lisäaineista ja ruokaan liittyvistä riskeistä viime aikoina on ollut puhetta mediassa, niin siihen nähden se ei ole kovin yllättävää.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus