Piispa Matti Repo on huolissaan itsekkyyden noususta

Kirkko seuraa ihmisten halua sitoutua seurakuntaan ja yhteisöön. Piispa Matti Repo tarkastelee kirkon omia "kuluttajatutkimuksia" tarkoin. Hänen mukaansa kirkon talouden ja hallinnon kysymyksiäkin huolestuttavampaa on, että ihmiset eivät koe uskoa ja lähimmäisenrakkautta merkittäväksi.

Kotimaa
Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo
Antti Eintola / Yle

Kirkko seuraa hyvinkin tarkasti eräänlaista omaa kuluttajatutkimustaan: tutkimusta, joka mittaa sitä, miten ihmiset kokevat sitoutumisensa seurakunnan jäsenyyteen, kristilliseen elämään, uskoon ja lähimmäisenrakkauteen. Tampereen hiippakunnan piispaa Matti Repoa askarruttaa.

- Viime syksynä ilmestyi kirkon nelivuotiskertomus, ja siinä oli useita alaspäin näyttäviä käyriä, ei vain jäsenmäärään vaan myös hengelliseen sitoutumiseen viittaavia käyriä, jotka monet näyttivät suuntaa alaspäin.

- Huolestuttavia olivat käyrät, jotka näyttivät, miten merkittävänä koetaan seurakunnan jäsenyys, miten merkittävänä kristittynä eläminen, miten merkittäväksi koetaan usko Jumalaan ja siihen liittyvä rakkaus lähimmäiseen. Niissä käyrissä sitoutumisen aste näyttää heikkenevän.

Minä, minulle, minä itse ensin

Revon mukaan entistä enemmän ihmisten elämä ja mieli pyörii siinä, mikä on minulle tärkeää ja minulle sopivaa.

- Ei välttämättä nähdä sitä, mikä on minun paikkani osana tätä yhteisöä, näiden ihmisten naapurina ja lähimmäisenä ja osana seurakuntaa. Tässä on erittäin suuri haaste, isompikin kuin talouden ja hallinnon kysymyksissä.

Forssassa piispantarkastusta pitävän Matti Revon mukaan työttömyys ja syrjäytyminen tuovat seurakunnille haasteita, jotka nousevat esille monella paikkakunnalla.

- On hyvä, että näihin asioihin on herätty paitsi seurakunnissa, myös valtiossa. Tasavallan presidenttikin kiinnitti nuorison syrjäytymiseen huomiota. Seurakunnathan ovat monilla paikkakunnilla hyvin keskeinen lapsi- ja nuorisotyöntekijä. Tällöin haaste on juuri auttaa lapsia ja nuorisoa kasvamaan turvassa ja tasapainossa.

- Seurakunta voisi tukea koteja ja perheitä tässä lasten kasvussa, ei ulkopuolelta määräten, vaan niin, että lasten itsetunto ja itsensä hyväksyminen voisi löytyä ja kasvaa, Repo sanoo.