1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Perämerellä varaudutaan öljykatastrofiin

Suurten öljyvahinkojen riskit kasvavat tulevaisuudessa Perämerellä. Viranomaisten mukaan laivaliikenne on lisääntymässä vesistöllä merkittävästi erityisesti kaivoskuljetusten myötä. Alueelle on laadittu nyt suunnitelmat vahingon varalle.

Kuva: Kia-Frega Prepula / Yle

Perämerellä on toistaiseksi vältytty pahoilta öljykatastrofeilta, mutta jatkossa voi olla toisin. Viranomaisten mukaan öljyvahinkojen riskit lisääntyvät tulevina vuosina selvästi, kun vesistöä pitkin kulkee yhä enemmän isoja laivoja lasteineen.

Pohjois-Suomen lukuisat kaivossuunnitelmat lisäisivät toteutuessaan liikennettä pohjoisen satamista jopa merkittävästi, kun kaivosten tuotteita kuljetettaisiin maailmalle.

- Kun liikennöinti lisääntyy, myös vahinkojen määrä valitettavasti kasvaa, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä toteaa.

Aluskokojen kasvaessa erityisiä huolenaiheita ovat esimerkiksi törmäysriski kapeilla laivaväylillä talviaikaan. Myös lisääntyvä tuulivoimarakentaminen voi selvityksen mukaan lisätä öljyonnettomuusriskiä.

Perämeren alue jaettiin kolmeen tärkeysalueeseen

Tilannetta ennakoitiin jo pari vuotta sitten, kun viranomaiset ja satamat alkoivat puntaroida mitä tehdään, jos jotakin todella sattuu.

Kaksi vuotta kestäneen hankkeen tuloksena syntyi toimintasuunnitelma, jossa linjataan esimerkiksi mitkä osat Tornion ja Pietarsaaren välisestä rannikosta saaristoineen pitää ehdottomasti suojata haverin sattuessa.

Viimeisimpänä ovat sellaiset alueet, jotka pystytään tarvittaessa öljyvahingon sattuessa uhraamaan

Mika Haverinen

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikön Mika Haverisen mukaan alue on jaettu kolmeen tärkeysalueeseen.

- Jaossa on katsottu, mitkä ovat suojelun kannalta erittäin tärkeitä tai merkityksellisiä alueita. Viimeisimpänä ovat sellaiset alueet, jotka pystytään tarvittaessa uhraamaan öljyvahingon sattuessa. Lähtökohtaisesti suojelemme kuitenkin kaikkia alueita, mikäli resurssit vain riittävät.

Luonto- ja matkailualueet tärkeimpiä turvattavia

Perämerellä sijaitsee paljon tärkeitä lintualueita, harvinaista kasvillisuutta sekä merenalaisia hiekkasärkkiä.

Toimintasuunnitelmassa on katsottu, että esimerkiksi Perämeren kansallispuisto, Liminganlahden alue, Hailuodon rannikko ja Kalajoen Hiekkasärkät ovat suojeltavien alueiden kärkipäässä.

Aluejaon lisäksi suunnitelma sisältää ohjeita muun muassa siitä, miten öljyä kannattaa kultakin alueelta kerätä ja minne se lopulta vietäisiin.

Viranomaiset ovat tehostaneet myös omaa yhteistyötään ja sitä on tarkoitus jatkaa. Perusteilla on esimerkiksi Pohjoisen öljyntorjunnan neuvottelukunta, joka miettii seuraavaksi ainakin alueen öljyntorjuntakaluston uusimista ja lisäämistä.