Sosiaalihuollosta kanneltu aiempaa enemmän

Itä-Suomen aluehallintovirastoon tuli viime vuonna lähes 30 kantelua enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten kanneltiin vanhustenhuollosta, toimeentulotuesta ja lastensuojelusta.

kantelut
Istuva vanhus.
Toni Pitkänen / Yle

Sosiaalihuollon kantelut ja epäkohtailmoitukset lisääntyivät Itä-Suomessa viime vuonna.

Yhteensä kanteluita ja epäkohtailmoituksia kertyi aluehallintovirastoon 107, kun luku vuotta aiemmin oli 79. Sosiaalihuollon valvonta-asioissa oltiin useimmiten tyytymättömiä palvelun laatuun ja sisältöön tai menettelytapaan.

Kantelu- ja valvontapäätöksistä noin 70 prosentissa todettiin jonkinlaista epäasianmukaisuutta; annettiin huomautuksia, laitettiin vireille valvonta tai annettiin määräyksiä puutteiden korjaamiseksi.

Aluehallintovirastossa ratkaistut kantelu- ja valvonta-asiat ovat useimmiten koskeneet vanhustenhuoltoa, toimeentulotukea tai lastensuojelua.