"Pohjoismaiden kaivosteollisuudelle yhteiset kriteerit"

Parhaillaan Reykjavikissa Islannissa kokoontuva Pohjoismaiden neuvosto käsittelee tiistaina elinkeinovaliokunnassa Keskiryhmän jäsenehdotusta, jossa halutaan Pohjoismaihin kestävät kaivosteollisuuden kriteerit. Ehdotuksen takana on kansanedustaja Simo Rundgren (kesk.) sekä kansanedustajia Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta.

luonto
Kevitsan kaivoksen rikastushiekka -allas. Kuva vuodelta 2012.
Kevitsan kaivoksen rikastushiekka -allas Sodankylässä.Lapin ELY-keskus

Rundgrenin mukaan ehdotuksen taustalla on voimakkaasti kasvanut kiinnostus kaivostoimintaa kohtaan.

– Pohjoiskalotin mineraalivarat ovat Euroopan suurimpia, Espanjan lisäksi, ja näitä tullaan hyödyntämään seuraavat sata vuotta tehokkaasti. Olemme siksi juuri nyt isojen päätösten äärellä. Millä kriteereillä teemme päätöksiä koskien logistiikkaa, ympäristöä, ja kaivosteollisuuden voitonjakoa? Osaammeko katsoa pitkällä aikavälillä, vai haemmeko nopeita voittoja ja tuloksia?

Rundgren ja kumppanit ehdottavat, että Pohjoismaissa luotaisiin yhteiset kestävän kaivostoiminnan kriteerit. Yksi vaihtoehto olisi tehdä kymmenen kohdan ohjelma, johon kootaan Pohjoismaissa harjoitettavan kaivostoiminnan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät edellytykset. Ohjelmassa olisi huomioitava paitsi luonnon- ja vesiensuojelu sekä paikallinen asutus ja elinkeinot myös esimerkiksi kaivostyöntekijöiden turvallisuus ja oikeudet.

- Haluamme, että kaivosalueilla harjoitettava politiikkaa tehdään pitkällä tähtäimellä. Epäterveelle kilpailutukselle naapurimaiden välillä ei saa antaa mahdollisuutta, kuten esimerkiksi kilpailutukselle ympäristölainsäädännössä tai valtioiden panostuksessa kaivosalueille. Siksi haluamme luoda yhteneväiset kriteerit kestävälle kaivostoiminnalle Pohjoismaissa, Rundgren summaa.