Opinnäytetyö pohjalaisesta tuulivoimarakentamisesta palkittiin

Hallintotieteiden maisteri Jutta Vento tutki pro gradussaan tuulivoiman ympärillä käytyä keskustelua Pohjanmaalla. Tuulivoimapuiston vastustaminen ei johdu ainoastaan asukkaiden itsekkäästä vastustuksesta vaan syitä löytyy myös prosessista itsestään, todetaan Kuntaliiton palkitsemassa gradussa

Kotimaa
Tuulimyllyn lavat taivasta vasten.
Mihalis Kouloumbis / Yle

Paras kunta-asioita käsitellyt opinnäytetyö analysoi tuulivoimarakentamiseen liittynyttä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia. Hallintotieteiden maisteri Jutta Vennon "Ei minun takapihalleni!" -niminen pro gradu opinnäyte sai Kuntaliiton myöntämän 2000 euron arvoisen tunnustuksen. Työssä tutkittiin tuulivoiman ympärillä käytyä keskustelua Pohjanmaalla. Keskeisenä johtopäätös oli, että tutkitun tuulivoimapuiston vastustus ei johdu vain asukkaiden itsekkäästä käyttäytymisestä vaan syytä voidaan hakea prosessin rakenteellisista ja toimijalähtöisistä tekijöistä.

Paras kunta-asioita käsitellyt pro gradu -tasoinen opinnäytetyö analysoi tuulivoimarakentamiseen liittynyttä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia. Hallintotieteiden maisteri Jutta Vennon "Ei minun takapihalleni!" -niminen opinnäyte sai Kuntaliiton myöntämän 2000 euron arvoisen tunnustuksen. Kuntaliitto myönsi myös kaksi kunniamainintaa, toisen taiteen maisteri Elissa Erikssonille ja toisen oikeustieteen maisteri Sami Peltoselle.

Tutkimuksessa "Ei minun takapihalleni! Retorinen diskurssianalyysi Pohjanmaan tuulivoimasuunnittelusta." tarkastellaan tuulivoimarakentamista ja siihen suhtautumista Pohjanmaalla suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin näkökulmasta.