Kansanedustajat torjuvat kotihoidontuen isäkiintiön

Moni kansanedustaja suhtautuu kielteisesti mahdolliseen kotihoidon tuen isäkiintiöön. Ajankohtainen kakkonen teki aiheesta kyselyn sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenille. Heistä selkeä enemmistö kannattaa nykyistä järjestelmää.

Kotimaa
Lapsi isänsä sylissä.
Yle

- Lapsen päivähoitojärjestelyissä on oltava ensisijaisesti kyse lapsen edusta. Kyse on perheen mahdollisuudesta valita heidän elämäntilanteeseen parhaiten sopivat järjestelyt, sanoo kansanedustaja Juha Rehula (kesk.).

- Kotihoidon nykyinen taso on niin matala, että kotiin jää yleensä se vanhempi, jolla on pienemmät tulot. Tämä asia kaipaisi enemmän tarkastelua kuin kiintiöiden luominen, toteaa kansanedustaja Hanna Mäntylä (ps.).

- Kiintiöinti voi jopa heikentää kokonaisuutta, sillä usein toinen osapuoli ei ole valmis jäämään kotiin ”halvalla” lasten hoitoon. Voisi olla, että lapsen mahdollisuus olla kotona kolmeen ikävuoteen vähenisi, sanoo kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.).

Ajankohtaisen kakkosen kysely on varsin kattava. Valiokuntien 34 jäsenestä kyselyyn vastasi 31 kansanedustajaa. Vastausprosentti on 91,2.

Kotihoidon tukea myönnetään vanhemmille korvauksena siitä, että alle kolmivuotiaat lapset eivät osallistu kunnalliseen päivähoitoon. Peräti 96 prosenttia etuuden saajista on naisia. Kriitikoiden mielestä kotihoidon tuki heikentää isien mahdollisuuksia osallistua lasten hoitoon ja äitien mahdollisuuksia osallistua työelämään.

Graafi
Yle / Ajankohtainen kakkonen

Kyselyyn vastanneista ainoastaan seitsemän kannatti kotihoidon tuen isäkiintiötä. Kannattajat uskovat kiintiön mm. parantavan tasa-arvoa niin kotona kuin työmarkkinoilla sekä lisäävän työn määrää.

- Se kannustaisi äitejä palaamaan hieman aiemmin työelämään ja tekisi sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi myös isän jäädä hoitamaan lasta kotiin, sanoo kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.)

- Muista Pohjoismaista nähdään, että isien osallistuminen lasten hoitoon vähentää tuntuvasti esimerkiksi avioeroja. Kiintiö voisi olla 1/3 eli sama kuin vanhempainvapaissa, sanoo kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)

- Mielestäni noin 6kk-1v voitaisiin kiintiöidä isille. Tilastot osoittavat, että isät käyttävät erityisesti vapaita, jotka on heille korvamerkitty, jatkaa kansanedustaja Lasse Männistö (kok.).

- Kannatan mallia, jossa kolmasosa kummallekin vanhemmalle kiintiöitynä ja kolmasosa vanhempien keskinäisen harkinnan mukaan jaettuna, sanoo kansanedustaja Erkki Virtanen (vas.).

Kotihoidon tukeen ollaan tyytyväisiä

Nykyiseen kotihoidon tuen kestoon tyytymättömiä oli ainoastaan kolme vastaajaa.

Kansanedustaja Laila Koskelan (ps.) mielestä nykyinen kotihoidon tuen kesto ei ole riittävä, vaan sitä pitäisi pidentää. Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kannattaa myös pidennystä, mutta tämä edellyttää vanhempainvapaan ja kotihoidon yhdistämistä ja 6+6+6-mallia.

- Tässä mallissa molemmille vanhemmille varattaisiin oma henkilökohtainen jaksonsa vanhempainvapaata, ja kolmasosan vapaasta vanhemmat jakaisivat sopimallaan tavalla. Tällainen malli on jo käytössä monessa pohjoismaassa, sanoo kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.).

- Kotihoidon tuen pituus tulee olla vähintään yhtä pitkä kuin nykyään. Myös sen pidentämistä erityistapauksissa tulisi mahdollistaa. Eritystapauksia voisivat olla mm. kun perheeseen on jo tiedossa tulossa lisää lapsia ja kotihoidossa oleva on täyttämässä 3 v, sanoo kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.).

Päivähoitomaksut halutaan hoitotuntien mukaan

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnasta vastanneista kahta lukuun ottamatta kaikki olivat sitä mieltä, että päivähoitomaksujen pitäisi määräytyä käytettyjen hoitotuntien mukaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan viisi jäsentä vastusti mallia.

- Päivähoitomaksujen määräytyminen käytettyjen hoitotuntien mukaan antaisi perheille mahdollisuuden entistä joustavampaan, omaan elämänrytmiinsä ja esimerkiksi töihinsä sopivaan ajankäyttöön, sanoo kansanedustaja Anne-Mari Virolainen (kok.).

- Nykyinen päivähoitomaksujärjestelmä on mielestäni hyvä niin kunnan kuin käyttäjienkin kannalta, toteaa kansanedustaja Merja Kuusisto (sd.).

Graafi
Yle / Ajankohtainen kakkonen

Ajankohtainen kakkonen kysyi myös, pitäisikö vanhempainvapaa ja kotihoidon tuki yhdistää yhdeksi perhevapaajärjestelmäksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenistä lähes joka toinen kannatti järjestelmän remonttia.