Luvut pienituloisista julki: Näin moni elää enintään 1140 €/kk-tuloilla

Tilastokeskus tiedotti keskiviikkona pienituloisten määrästä Suomessa. Pienituloisia on vuosittain noin 700 000 henkilöä.

Kotimaa
Setelirahoja naisen kädessä.
Martti Kainulainen / Lehtikuva

Tilastokeskuksen mukaan pienituloisten osuus väestöstä on 13 prosenttia. Tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2011. Ne julkistettiin keskiviikkona.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 pienituloisuusaste oli 12,9 prosenttia. Pienituloisia henkilöitä oli 688 000.

Tilastokeskus määrittelee pienituloisuuden suhteessa väestön mediaanituloihin. Mediaanilla tarkoitetaan jakauman lukuarvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäistä.

Pienituloiseksi katsotaan henkilö, jonka kotitalouden tulot kulutusyksikköä kohden ovat vähemmän kuin 60 prosenttia keskituloista.

Kyseinen tuloraja vuonna 2011 oli yhden hengen taloudessa noin 13 700 euroa vuodessa ja noin 1 140 euroa kuukaudessa.

Pienituloisuutta tilastoidaan käytettävissä olevien rahatulojen perusteella.

Tuloiksi katsotaan kotitalouden kaikkien jäsenten palkat, yrittäjätulot, omaisuustulot sekä kotitalouden saamat tulonsiirrot joko julkiselta sektorilta tai toisilta kotitalouksilta.

Tulojen summasta on vähennetty maksetut verot ja veroluonteiset maksut.

Rahatulojen määrä jaetaan kotitalouden kulutusyksiköillä. Yksi aikuinen on yksi yksikkö, 14 vuotta täyttänyt 0,5 yksikköä ja 0-13-vuotias 0,3 kulutusyksikköä.