Karkkiverotyöryhmä kertoo kantansa

Vuoden 2012 alussa työnsä aloittanut sokeriverotyöryhmä antaa loppuraporttinsa tänään torstaina. 

Kotimaa

Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää, voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön sokerivero tai laajentaa nykyistä makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien veroa uusiin sokeria sisältäviin tuotteisiin.

Sokeriverotusta pohtiva työryhmä esitti valtiovarainministeriölle heinäkuussa luovutetussa väliraportissa kolmea eri vaihtoehtoa sokeriveron määräytymisperusteeksi.

Sen mukaan sokeria sisältävistä tuotteista kannettaisiin veroa kokonaissokeripitoisuuden tai lisätyn sokerin määrän mukaan. Kolmas vaihtoehto on nykyisen makeisveron laajentaminen uusiin tuotteisiin.