Tuomiokapituli esittää siirtymistä Seinäjoelle

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli esittää tuomiokapitulin siirtämistä Seinäjoelle. Perusteluina ovat tuomiokapitulin ja piispan tehtävän hoito sekä tulevaisuuden haasteet. Siirtoesitys käsitellään seuraavaksi hiippakuntavaltuustossa helmikuun puolivälissä. Siirrosta päättää kirkkohallitus.

Kotimaa
Lapuan tuomiokirkko.
Lapuan tuomiokirkko.YLE/Hans-Mikael Holmgren

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peuran mukaan päätös esityksestä oli vaikea, sillä molemmilla paikkakunnilla on omat vahvuutensa. Siirtoa kuitenkin puoltaa kokonaisarviointi.

Tuomiokapituli katsoo, että läsnäolo Seinäjoella mahdollistaa syvemmän yhteistyön toiminnalle tärkeiden verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Myös liikenneyhteydet katsotaan Seinäjoelta paremmaksi.

Tuomiokapitulin historia Lapualla on pitkä ja yhteistyö seurakunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa on toiminut hyvin. Etuna on pidetty myös Lapuan maaseutuhiippakunnan imagoa.

Tuomiokapitulin mukaan hyväksi koettua palvelevaa toimintakulttuuria jatketaan myös Seinäjoella. Taloudellisiin seikkoihin tuomiokapituli ei ottanut kantaa, koska niiden selvittäminen ja niistä päättäminen kuuluvat kirkkohallitukselle.

Äänestys lähes yksimielinen

Siirtoesityspäätös tehtiin äänin 6-1. Tuomiorovasti Matti Salomäki teki vastaesityksen Lapualle jäämiseksi. Tuomiokapitulin kollegiossa on 7 äänioikeutettua jäsentä. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Siirtoesitys lähetetään kirkkohallitukselle sekä päätösvalmisteluna hiippakuntavaltuustolle. Hiippakuntavaltuusto käsittelee asiaa omalta osaltaan 15.2.2013 pidettävässä kokouksessaan. Siirtymisestä päättää kirkolliskokous.