KHO: Hiitolanjokeen suunniteltava kalatiet

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Laatokkaan laskevan Hiitolanjoen kalateistä. Päätös edellyttää, että Vantaan Energia ja Hiitolanjoen Voima rakentavat voimaloihinsa kalatiet.

luonto
YLE Etelä-Karjalan radio

Korkein Hallinto-oikeus on hylännyt voimayhtiöiden valituksen Hiitolanjoen kalateistä. Oikeuden päätös jättää voimaan hallinto-oikeuden tuomion, joka hyväksyi Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen kalateistä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Korkein Hallinto-oikeus piti voimassa päätöksen, joka edellyttää kalateiden rakentamista kolmeen Hiitolanjoen voimalaan. Päätöksen mukaisesti Vantaan Energian ja Hiitolanjoen Voiman on rakennettava voimaloihinsa kalatiet, luovutettava niihin vesi ja järjestettävä kalan kulun seuranta.

Ympäristölupavirasto määräsi Hiitolanjoen Voima Oy:n ja Vantaan Energia Oy:n tekemään selvityksen Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitosten padot ohittavien kalateiden vaihtoehtoista, suunnitelmat kalateistä ja hakemukset kalateiden rakentamisesta. Korkein hallinto-oikeus pidensi voimayhtiöiden määräaikaa toimien suorittamiseen tämän vuoden loppuun.

Hiitolanjoki on rajajoki, joka virtaa Kaakkois-Suomesta Rautjärveltä Venäjän puolelle. Joki laskee Laatokkaan. Joesta kahdeksan kilometriä virtaa Suomen puolella, 45 kilometriä Venäjän puolella.