1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Järvilohi voitti voimayhtiöt KHO:ssakin

Voimayhtiö Vattenfallin on lisättävä merkittävästi vedenjuoksutusta Ala-Koitajoen vanhaan uomaan Saimaan järvilohen poikastuotannon edistämiseksi. Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut vesivoimalaitosten kalataloudelliset lupa-ehdot.

luonto
Järvilohismoltti valmiina merkattavaksi
Mirko Laakkonen / Ely-keskus

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, että Pamilon vesivoimalaitoksen omistavan Vattenfallin on lisättävä merkittävästi veden juoksutusta Ala-Koitajoen vanhaan uomaan. Kesäkauden virtaama käytännössä kolminkertaistuu. Vettä on juoksutettava nyt 1.4.-31.9. vähintään 6 kuutiota sekunnissa ja 1.10.-31.3. vähintään 4 kuutiota sekunnissa.

Vähimmäisjuoksutuksia koskevat määräykset ovat voimassa 7 vuotta. Suurempi virtaama lisää koskipinta-alaa ja sen uskotaan parantavan uhanalaisen järvilohen poikastuotantoa.

- Tämä on iso askel oikeaan suuntaan. Sataprosenttisesti ei voi taata, onko tämä riittävä toimenpide, mutta se selviää lähivuosien kuluessa, että saadaanko tästä riittävää lisähyötyä kannan säilyttämiselle, sanoo kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Nyt päätökseen saadut kalataloudellisten lupaehtojen muutokset tukevat pyrkimyksiä säilyttää Saimaan järvilohi osana suomalaista kalastoa.

Veli-Matti Kaijomaa

Lisäksi Pielisjoessa Kuurnan voimalaitoksen omistavan Kuurnan Voima Oy:n ja Kaltimon voimalaitoksen omistavan UPM-Kymmene Oyj:n kalatalousmaksut nousevat huomattavasti. Kuurnan Voima maksaa jatkossa Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle vuosittain 39 500 euroa ja UPM-Kymmene 68 500 euroa. Raha käytetään kalojen istutukseen ja muihin kalakannan säilyttämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.

- Pielisjoessa oli luonnontilan aikana noin 240 hehtaaria koski- ja virta-alueita. Koskia tuhoutui Pamilon voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä yli 60 hehtaaria, Kaltimon voimalaitoksen rakentamien yhteydessä lähes 100 hehtaaria ja Kuurnan voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä noin 70 hehtaaria. Nyt koskialueita on jäljellä yhteensä noin 10 hehtaaria, sanoo kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

- Muutos oli niin dramaattinen, että virtakutuiset kalat lähes hävisivät. Nyt päätökseen saadut kalataloudellisten lupaehtojen muutokset tukevat pyrkimyksiä säilyttää Saimaan järvilohi osana suomalaista kalastoa, kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaa sanoo.

Lue seuraavaksi