Työryhmä pitää nykyistä makeisveroa toimivana

Yrityksille koituvat kustannukset olisivat nykymuotoisessa verossa merkittävästi vähäisempiä kuin sokeripitoisuuteen perustuvissa malleissa, työryhmä korostaa.

Kotimaa
Irtokaramelleja lajittelijassa.
Timo Ikonen / Yle

Sokeriverotusta pohtiva työryhmä pitää nykyistä makeisveroa toimivana ja tehokkaana. Vuoden 2012 alussa työnsä aloittaneen työryhmän loppuraportti valmistui tänään torstaina.

Raportissa esitellään kokonaissokeripitoisuuteen perustuva sokeriveromalli, nykyisen veron kaltainen makeisveromalli sekä näiden yhdistelmämalli. Yhdistelmämallissa veroa kannetaan tietyistä tuotteista sokeripitoisuuden mukaan portaittain, mikä kannustaisi valmistajia vähentämään elintarvikkeiden sokeripitoisuutta.

Tuotteiden sokeripitoisuuteen perustuvan sokeriveron työryhmä hylkäsi, koska veron piiriin olisi joutunut myös moni terveellinen tuote.

- Sokeriveromallissa verotettaisiin kaikkia elintarvikkeita, jotka sisältävät sokeria. Myös terveellisiä tuotteita, kuten kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Näiden verotusta työryhmä ei pidä perusteltuna, kuvailee työryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Tanja Nurmi.

Yhdistelmämalli paras kansanterveydelle

Yhdistelmämalli olisi ollut työryhmän mukaan terveyden edistämisen kannalta optimaalisin, mutta sen EU:n valtiontukisääntöjen mukaisuudesta ei ole varmuutta. Lisäksi sokerin määrään perustuva vero olisi työryhmän mielestä ajanut pienet yrittäjät liian ahtaalle, koska tuotteiden sokeripitoisuuden ilmoittaminen lisää hallinnollista taakkaa. Työryhmän mielestä nykyinen makeisveromalli on käytännössä toteuttamiskelpoisin. Työryhmä kuitenkin laajentaisi makeisveron koskemaan suklaalla tai sokerimassalla päällystettyjä keksejä ja täytekeksejä. Veron piiristä taas poistuisivat sellaiset kivennäisvedet, joissa ei ole makua tai makeutusta.

Makeisvero puree lapsiin ja nuoriin

Työryhmä korostaa erityisesti lasten ja nuorten kulutukseen vaikuttamista. Nykyinen makeisvero on tästä näkökulmasta katsottuna varsin toimiva, koska se kohdistuu ravitsemuksen kannalta tarpeettomiin tuotteisiin, joita erityisesti lapset ja nuoret kuluttavat, raportissa todetaan.

Lisäksi yrityksille koituvat kustannukset olisivat nykymuotoisessa verossa merkittävästi vähäisempiä kuin sokeripitoisuuteen perustuvissa malleissa, työryhmä korostaa.

Raportin mukaan ”nykyisen makeisveron veropohjan ja verotasojen tarkistaminen terveellisen ravitsemuksen edistämisen kannalta on myös mahdollista”.

- Selvitysten perusteella ei ole varmuutta siitä, että elintarvikkeiden sokeripitoisuuteen perustuvalla verolla saavutettaisiin terveyden kannalta parempi ohjausvaikutus kuin nykyisellä makeisverolla, työryhmä toteaa.

Työryhmä korostaa, että arviot ovat vain suuntaa antavia. Työryhmän mukaan verotuksen käyttäminen ohjauskeinona ja sen vaikutusten arviointi edellyttäisivät, että elintarvikkeiden kulutuksesta olisi nykyistä enemmän tietoa.

THL korottaisi makeisveroa entisestään

Vuoden 2012 alusta lähtien makeisvero on ollut 95 senttiä kilolta ja valtio keräsi verolla viime vuonna melkein 200 miljoonan euron tulot.

Makeis- ja keksiteollisuus yhdistyksen puheenjohtaja ja Fazerin toimitusjohtaja Tom Lindblad pitää makeisveroa epäoikeudenmukaisena, koska veroa ei kanneta kaikista sokeria sisältävistä tuotteista.

- Tällä hetkellä on hyvin samantyyppisiä tuotteita, joista jotkut on veronalaisia ja jotkut eivät. Esimerkiksi suklaista maksetaan veroa, mutta suklaavanukkaat ovat verottomia, Lindblad sanoo.

Hallitus käsittelee makeisveroa helmikuun lopussa. Tällöin keskustellaan myös veron suuruudesta. Esitystä kiittävän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan makeisveroa pitäisi ilman muuta korottaa.

- En halua ottaa kantaa veron määrää, mutta kyllä kohtuullisen suuri vero on hyvä, jotta se todella vaikuttaisi niin, että nuorten karkin ja limsan kulutus vähenisi ja saataisiin osa ratkaisua tähän ylipaino-ongelmaan, sanoi THL:n pääjohtaja Pekka Puska Yle Uutisille.