Kielitieteen gradupalkinto viittomakieltä käsittelevälle tutkielmalle

Viittomakieltä käsittelevä tutkielma on saanut tämänvuotisen Suomen Kielitieteen Yhdistyksen gradu-palkinnon.

Yle Uutiset viittomakielellä
Sanna Ala-Sippola

SKY:n mukaan Sanna Ala-Sippolan tutkielma Agentin ilmaiseminen suomalaisella viittomakielellä tuotetussa asiatekstissä ansaitsi palkinnon useastakin syystä.

Työtä kiitetään mm. tärkeistä tutkimuskysymyksistä ja uutta tietoa antavista tuloksista. Lisäksi Ala-Sippolan miellyttävästi ja havainnollisesti kirjoitettu tutkielma antaa viittomakieliin perehtymättömälle lukijalle paljon uutta tietoa. Muihin kieliin verrattuna suomalainen viittomakieli on vielä melko uusi kielitieteellisen tutkimuksen kohde.

Suomen kielitieteellisen yhdistyksen gradupalkinto myönnettiin tänä vuonna kolmannen kerran.