1. yle.fi
  2. Uutiset

Kaivosyhtiöitä patistetaan parempaan hakemustyöhön

Lupia käsittelevän aluehallintoviraston mukaan hakemustyöhön ei sitouduta etenkään uusissa kaivoksissa riittävästi, vaan työ sysätään konsulteille. Moni hakemus jää sen takia puutteelliseksi ja vaatii jopa kymmeniä täydennyksiä. Ongelmaan on kiinnitetty huomiota myös ympäristöministeriössä.

Kotimaan uutiset
Maansiirtokoneita Raahen laivakankaan kultakaivoksessa
Ympäristöministeriön raportin kaivoskohtaisessa arvioinnissa todetaan että ylimääräinen juoksutus ei voi olla Laivan kaivoksen ensisijainen riskinhallintaratkaisu poikkeustilanteiden varalta.Yle

Kaivosteollisuus on pohjoisessa sen verran kovassa nousussa, että toiminnalle pohjoisessa lupia myöntävä aluehallintovirasto sai yli 200 000 euron lisämäärärahan luparuuhkan purkuun.

Lisäeuroilla ei kuitenkaan pystytä ratkomaan toista pulmaa, johon lupaviranomainen törmää jatkuvasti.

- Monien kaivosyhtiöiden hakemukset eivät yksinkertaisesti vastaa nykypäivän vaatimustasoa. Niissä on hyvin laajoja puitteita, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen johtaja Sami Koivula sanoo.

Niin laajoja, että niihin joudutaan pyytämään jopa useita kymmeniä täydennyksiä, mikä pitkittää osaltaan hakemusten käsittelyaikoja.

Aluehallintoviraston mukaan tilanne johtuu siitä, etteivät kaivosyhtiöt paneudu itse lupahakemustensa tekoon, vaan antavat työn konsulttifirmojen käsiin.

Monien kaivosyhtiöiden hakemukset eivät yksinkertaisesti vastaa nykypäivän vaatimustasoa. Niissä on hyvin laajoja puitteita.

Sami Koivula

- Mikäli yhtiö, jolla on itsellä tietämys prosessista ja malmista, ei ole mukana hakemusten laatimisessa, siinä käymonesti niin, että se tieto jää siirtymättä konsulteille. Se on meidän näkemyksemme mukaan ollut yksi keskeisimpiä ongelmia, Sami Koivula selventää.

Ministeriö peräänkuuluttaa vastuuta

Aluehallintovirasto penää kaivosten toimintatapoihin muutosta, sillä viranomaiset ovat nähneet, että osa konsulttien johdolla laadituista hakemuksista on mennyt metsään; esimerkiksi jätevesipäästöjä ei ole osattu arvioida oikein.

Tilanne on huomattu myös ympäristöministeriössä, joka peräänkuuluttaa kaivosyhtiöitä kantamaan vastuuta omasta toiminnasta myös hakemusvaiheessa.

Keskustelisivat elyjen ja avien kanssa kunnolla siitä, mitä asioita ja selvityksiä tarvitaan, eikä asiaa ulkoistettaisi konsulteille, niin kuin tällä hetkellä näyttää olevan.

Hannele Pokka

Ministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan mukaan kaivosyrittäjien olisi syytä istua viranomaisten kanssa saman pöydän ääreen niin ympäristövaikutusten arviointi- kuin lupahakemusvaiheessakin.

- Parasta olisi, että kaivosyrittäjät keskustelisivat elyjen ja avien kanssa kunnolla siitä, mitä asioita ja selvityksiä tarvitaan, eikä asiaa ulkoistettaisi konsulteille, niin kuin tällä hetkellä näyttää olevan, Pokka sanoo.

Kansliapäällikön mukaan asiasta on keskusteltu kaivosteollisuusyhdistyksen kanssa.

- Toivoisin, että tämä sanoma otetaan nyt vakavasti. Alan itsensä kannattaa katsoa peiliin ja pyrkiä hoitamaan asiat mahdollisimman hyvin, koska silloin ne alallekin tärkeät asiat menevät eteenpäin, ja sekin on varmasti Suomen etu, Hannele Pokka päättää.

Lue seuraavaksi