1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. yritysvastuu

Kaivoksen pelätään pilaavan Ylläksen matkailumaineen

Matkailijat pelkäävät kaivoksen pilaavan Kolarin Ylläksen matkailumaineen. Kaivos vähentää monen turistin halua palata takaisin Ylläkselle. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, johon haastateltiin Lapissa käyneitä matkailijoita.

Kuva: Yle / Jari Vesa

Metsäntutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1700 turistia Kolarin Ylläksellä ja Kittilän Levillä viime vuonna. Haastatteluissa kysyttiin matkailijoiden käsityksiä kaivoksista. Hannukaisen rautamalmikaivosta suunnitellaan 10 kilometrin päähän Ylläksen matkailukeskuksesta, Kittilän Suurikuusikossa on jo toimiva kaivos, joka sijaitsee noin 25 kilometrin päässä Leviltä.

Haastattelujen vastausten perusteella Ylläksen turistit suhtautuvat kielteisemmin kaivoksiin kuin Levillä käyneet. Ylläksen matkailijoista 44 prosenttia suhtautuu kielteisesti, kun taas Levillä luku on 30 prosenttia. Ylläksellä vierailleista peräti 70 prosenttia uskoo, että Ylläksen imago luontomatkailukohteena kärsii, kun tai jos Hannukaisen kaivos avataan. Levin matkailumaineen huonontumista Suurikuusikon kaivoksen laajentuessa pelkäsi 67 prosenttia vastanneista.

Matkailijat pelkäävät kaivosten saastuttavan Lapin luontoa, pilaavan maisemia, haittaavan liikennettä ja aiheuttavan melua ja pölyä.

Turistit kaikkoavat?

Kaivos vähentää monen halua palata takaisin Lappiin. 44 prosenttia Ylläksen turisteista arvelee kaivoksen avaamisen vähentävän halua palata takaisin  tunturiin. Levillä Suurikuusikon laajentaminen vähentäisi paluuhaluja joka kolmannella vastanneella. Ulkomaalaisilla turisteilla kaivos vähensi paluuhaluja enemmän kuin kotimaisilla.

Tutkija Mikko Jokinen Metlasta sanoo, että matkailijoiden huolet on otettava vakavasti. Jokisen mukaan on huolehdittava, että mielikuvalle puhtaasta, koskemattomasta Ylläksen luonnosta löytyy katetta sittenkin, kun kaivos on avattu.

Jokinen huomauttaa, että puolet vastanneista turisteista ei tiennyt Hannukaiseen suunnitellusta kaivoksesta ennen Lapin matkaa. Kittilän kultakaivoksesta tietoa oli useammalla vastanneella, vain 30 prosenttia kertoi ettei tiedä siitä.

Paikalliset suopeampia

Tutkimuksessa kysyttiin myös Kolarin ja Kittilän paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten mielipiteitä. Paikalliset ovat kaivoksille suopeampia, kun taas mökkiläiset kielteisempiä. Mökkiläiset uskovat matkailun kärsivän kaivoksesta. Paikallisten ja mökkiläisten vastauksia tuli 711.

Metlan tekemä haastattelu- ja kyselytutkimus on osa laajempaa Dilacomi-tutkimushanketta. Siinä ovat mukana myös Lapin ja Oulun yliopistot. Alustavia tutkimustuloksia julkistettiin Kolarissa perjantaina.