1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Stressaaja kävelee vanhana huonosti

Keski-iän stressi heijastuu tutkijoiden mukaan vanhuuteen liikkumisongelmina. Huonosti liikkuvalle arkielämä on hankalaa.

Kolmannes työikäisistä kärsii työstä johtuvasta stressistä. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan työiän stressi vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn vanhuudessa. Tutkituilla vanhuksilla oli etenkin liikkumisvaikeuksia. Siksi esimerkiksi peseytyminen ja pukeutuminen oli heille hankalaa. Monella vanhuksella oli ongelmia myös esimerkiksi puhelimen käytössä, raha-asioiden hoidossa ja kotitöissä.

Yhteys työstressin ja vanhuuden heikon toimintakyvyn välillä havaittiin Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden laitoksella ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa. Siinä seurattiin yli 5 000 ihmistä liki 30 vuoden ajan.

Tutkijoiden mukaan stressi näkyy usealla tavalla kuten työhön liittyvinä välttämisreaktioina, muistihäiriöinä, univaikeuksina ja fyysisinä oireina.

- Yllättävää on se, että jokin oireisto oli hallitseva. Vain harva oireili kaikilla tavoilla, sanoo Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijatohtori Jenni Kulmala.

On mahdollista, että stressi on yhteydessä vanhenemisprosesseihin ja siksi se voi nopeuttaa vanhenemista ja toimintakyvyn heikkenemistä.

Jenni Kulmala

Yhteyttä keski-iän stressin ja vanhuuden heikkouden välillä selittää moni asia. Stressaajat sairastavat enemmän kuin rennommin ottavat, he harrastavat vähemmän liikuntaa ja elävät usein muutenkin epäterveellisemmin kuin heitä vähemmän stressiä kokevat. Elämäntavat eivät kuitenkaan selitä yhteyttä vanhuuden ongelmiin kokonaan.

- On mahdollista, että stressi on yhteydessä vanhenemisprosesseihin ja siksi se voi nopeuttaa vanhenemista ja toimintakyvyn heikkenemistä, Kulmala selittää.

Tutkittavat ihmiset osallistuivat Work, Retirement and Active Aging -tutkimukseen. Se toteutetaan Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä.