1. yle.fi
  2. Uutiset

Yritysvastuu - sanahelinää vai todellisia tekoja?

Miten sama yritys voi samaan aikaan olla vastuullisin ja vastuuttomin? Mitä yritysvastuu ylipäänsä takaa? Mitä iloa on hallituksen periaatepäätöksestä yritysvastuusta? Yle Uutiset kysyi näitä kysymyksiä kansalaisjärjestöiltä.

yritysvastuu
Henkilö kastaa kätensä raakaöljyyn.
Valerie Kuypers / EPA

Kansalaisjärjestöt nostavat yritysvastuussa tällä hetkellä tärkeimmiksi asioiksi epäoikeudemukaisen verosuunnittelun, alihankintaketjujen taakse piiloutumisen ja raaka-aineiden alkuperän hämärtymisen.

"Olemme huolissamme etenkin suuryritysten aggressiivisesta verosuunnittelusta, jonka myötä kehitysmaista häviää vuosittain satoja miljoonia euroja, sekä työntekijöiden oikeuksien polkeminen globaalissa etelässä." - Lotta Staffans, Eettisen kaupan puolesta ry

"Monien suomalaisyritysten toiminnalla on suoria vaikutuksia kehitysmaihin ja asian laajuuteen ollaan vasta heräämässä. Tärkeitä aiheita ovat yritysten epäoikeudenmukainen verosuunnittelu eli kuinka paljon yritykset maksavat veroa toimintamaissaan, yritysten valtavat maainvestoinnit eli maakaappaukset (siirryt toiseen palveluun), joihin liittyy paikallisen väestön ihmisoikeusloukkauksia. Myös tuotantoketjujen läpinänäkymättömyys on ongelma. On lähes mahdotonta saada tietää tuotteiden alkuperää ja niiden valmistukseen liittyviä työ- ja -ympäristöolosuhteita esimerkiksi biopolttoaineiden tuotannossa. - Kepa ry

"Esimerkiksi Finnwatchin julkaisema raportti (siirryt toiseen palveluun), joka osoittaa raadollisella tavalla yritysvastuun suurimman puutteen eli piiloutumisen alihankintaketjujen taakse. S-ketjun vastuu ananasmehun eettisyydestä ulottuu vain tuotteen tehneeseen firmaan. Suuret kauppaketjut eivät kuitenkaan ole vastuussa siitä missä oloissa jonkun tuotteen pääraaka-aine valmistetaan." - Aleksi Vienonen, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK

"Yritysten yhteiskuntavastuuta on alettu miettiä perustavanlaatuisemmalla tasolla. Esimerkiksi öljy-yhtiöiden liiketoimintamalli on ristiriidassa kestävyyden kanssa: öljy-yhtiön voitot tulevat tuotteesta, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta. Aidosti vastuullisuuteen tähtäävä öljy-yhtiö on mukana tukemassa maailman öljyriippuvuuden vähentämistä ja luomassa samalla itselleen uusia liiketoimintamalleja. Vastuullisuuteen eivät enää riitä väitteet ympäristön huomioimisesta tai parhaasta mahdollisesta tekniikasta turvallisuuden takaamiseksi. Ajattelu haastaa perinteistä vastuullisuusajattelua, jossa pisteitä saa siitä, että tekee samaa vanhaa hitusen paremmin."- Tapio Laakso, Greenpeace

Miten sama yritys voi olla vastuullisimpien ja vastuuttomimpien yritysten listalla?

"Rima on tällä hetkellä liian matalalla." - Lotta Staffans, Eettisen kaupan puolesta ry

"Kysymys yritystoiminnan vastuullisuudesta ei ole mustavalkoinen. Yritys voi menestyä yhdellä vastuullisuuden osa-alueella erittäinkin hyvin mutta jokin toinen osa-alue voi vaatia enemmän korjausliikkeitä. Oleellista on, että epäkohtien tultua ilmi ne tunnistetaan ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään viivyttelemättä." - WWF

"Yritysvastuumääritelmät poikkeavat toisistaan hyvin paljon ja siksi eri listauksissa esimerkiksi Neste Oil voi olla vastuullisimpien joukossa, vaikka yritys toisaalta syyllistyy ihmisoikeusloukkauksiin alihankintaketjussaan. Määritelmät riippuvat määrittelijästä. Jos määrittelijänä on yrityssektori itse, voi tulos olla hyvin erilainen kuin jos listan taustalla on esimerkiksi kansalaisjärjestöjä." - Kepa

Usein näissä listauksissa pärjäämisessä on kyse raportoinnin laadusta, ei siitä mitä itse asiassa tekee.

Tapio Laakso, Greenpeace

"BSCI-vastuullisuusohjelmassa (siirryt toiseen palveluun) on useita puutteita. Kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet järjestelmää siitä, ettei se vaadi tehtaita maksamaan työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa vaan vetoaa ainoastaan lainmukaisiin minimipalkkoihin tai teollisuuden alan keskiarvopalkkaan. BSCI-ohjelma on kuitenkin hyvä alku ja on kielteisestä julkisuudesta huolimatta hyvä asia, että puutteista huolimatta suuret kauppaketjut suhtautuvat eettisyyteen ja yritysvastuuseen vakavasti ja asiallisesti - ne tunnustavat järjestelmän puutteet ja mielestäni tuntuvat aidosti yrittävän parhaansa." - Aleksi Vienonen, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK

"Vastuullisuuden vaatimukset on asetettava aivan toisenlaiselle tasolle. Valitettavan usein yritysvastuu on viestintää, ei tekoja. Usein näissä listauksissa pärjäämisessä on kyse raportoinnin laadusta, ei siitä mitä itse asiassa tekee." - Tapio Laakso, Greenpeace

Miten yritysvastuu pitäisi määritellä?

"Yksi yleisesti käytetty määritelmä on, että yritysvastuu alkaa siitä mihin lain vaatimukset päättyvät. Yritysvastuu on kestävää kehitystä edistävää toimintaa organisaatiotasolla. Vastuullinen yritys ottaa taloudellistenn tekijöiden lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Ympäristövastuunsa kantava yritys arvioi koko arvoketjujensa vaikutukset paikallisesti ja globaalisti, tunnistaa riskinsä ja vaikutuksensa sekä sitoutuu riittävän kunnianhimoisin tavoittein vähentämään näitä vaikutuksia. Pitkän tähtäimen visiona tulisi olla, että yrityksen toiminta on yhdenmukaista sen tavoitteen kanssa, että yhden maapallon resurssit tulevat riittämään luonnolle ja ihmisille." - WWF

"Parempi tapa olisi kansalliseen ja kansainväiseen lainsäädäntöön sekä kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuva yritysvastuu. Yritykset kuitenkin vastustavat ajatusta, että niiden toimintaa ohjattaisiin selvillä laeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Erilaiset yritysvastuusertifikaatit ovat eräänlainen kompromissi tiukan säätelyn ja täysin villin ja vapaan kansainvälisen yritystoiminnan välillä." - Aleksi Vienonen, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK

Lue seuraavaksi