Vaatimus: Viranomaisten kiellettävä Talvivaaran ylimääräiset päästöt

Kainuun ELY-keskusta vaaditaan kieltämään Talvivaaran kaivosyhtiötä laskemasta ylimääräisiä jätevesiä. Paikallinen osakaskunta ja yksityiset henkilöt jättivät maanantaina ELYlle vaatimuksen kieltopäätöksen tekemiseksi.

Talvivaara
Talvinen maisema Talvivaaran nikkelikaivoksella Sotkamossa, kaksi kaivinkonetta kentällä puuston keskellä.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran kaivosyhtio on tehnyt ELY-keskukselle ilmoituksen lähes neljän miljoonan kuutiometrin jätevesipäästöstä kesäkuuhun mennessä.

Kieltopäätöksen vaatijoiden mukaan Talvivaaran vesiongelmat eivät ole syntyneet niin äkillisesti, että ympäristönsuojelulaki sallisi niiden nopean poislaskemisen, kuten yhtiö väittää.

Vaatimuksen esittäjien mukaan kaivokseln alueelle kertyneet isot vesimäärät ovat seurausta suurelta osin pidemmän aikavälin prosessiongelmista, joiden seurauksena haihtuminen ei ole ollut tarpeeksi suurta.

Lisäksi toiminnan aikana kaivosyhtiö on vuosittain joutunut lopettamaan juoksutukset ennen kalenterivuoden loppua luparajan täytyttyä ja siten vettä on kumulatiivisesti kertynyt kaivoksen alueelle jo useamman vuoden ajan. Keskeytyspäätöksen allekirjoittajien mukaan kaivoksen 1,3 miljoonan kuutiometrin juoksutettava jätevesimäärä on ollut lähtökohtaisesti liian pieni ja on omalta osaltaan merkittävällä tavalla lisännyt jätevesikertymää kaivosalueelle.

Allekirjoittajien mukaan Talvivaara on julkisuudessa myöntänyt ottaneensa tietoisen riskin pumpatessaan vettä korotettuun kipsisakka altaaseen syksyllä 2012. Vaatimuksen esittäjien mukaan kyse ole ollut vain vahingosta, vaan riskin realisoitumisesta ja Talvivaaran on kannettava siitä vastuu.

"Ympäristölain poikkeuspykälä ei käy"

Kieltovaatimusta perustellaan sillä, että ongelmat eivät ole sellaisia vahinkoja tai onnettomuuksia, joita tarkoitetaan YSL 62 §:n poikkeusmahdollisuudessa. Allekirjoittajien mukaan Ely-keskus ei voi myöntää poikkeusta varsinaisen ympäristöluvan lupamääräyksistä, koska kyse on luvan muuttamisesta määräajaksi. Tällöin Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on oikea viranomainen käsittelemään tällaiset muutokset.

Allekirjoittajina vaatimuksessa on Sälevän pohjoinen osakaskunta ja kymmenkunta yksityishenkilöä.

ELY-keskuksen ympäristösuojeluyksikön päällikkö Sari Myllyojan mukaan hakemukseen annetaan vastaus tai päätös viivyttelemättä. Tällä hetkellä Ely-keskus odottaa Talvivaaran teettämää lisäpäästöjen vesistömallinnusta. Yhtiö on luvannut sen valmistuvan helmikuun puolessavälissä.

Ely-keskus on myös pyytänyt lausuntoja Talvivaaran suunnittelemasta 3,8 miljoonan kuutiometrin vesipäästöstä lähikuntien ympäristölautakunnilta.

Virastossa on käsiteltävänä myös useita Talvivaaraa koskevia keskeytyspyyntöjä.