Uusi koti -hanke kotouttaa pakolaisia

Tavoitteena on rakentaa alueellinen toimintamalli kiintiöpakolaisten vastaanottoon sekä vastaanottotoiminnan käynnistämiseen Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven alueella.

Ylä-Savon seutukunta
UNHCR / N.Behri

Ylä-Savoon sijoitettavien kiintiöpakolaisten kotouttamista helpotetaan kuntien yhteisellä Uusi koti - nimisellä hankkeella.

Siinä tavoitteena on alueellisen toimintamallin rakentaminen kiintiöpakolaisten vastaanottoon sekä vastaanottotoiminnan käynnistämiseen Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven alueella.

Pakolaisten vastaanotoon ja kotouttamiseen liittyviä tehtäviä ovat mm. palveluiden kilpailuttaminen, sopimukset kuljetus- ja tulkkauspalveluista, alkukartoitukset ja yhteistyö eri viranomaisten, sidosryhmien ja oppilaitosten kesken.

Iisalmi, Lapinlalhti ja Sonkajärvi ovat sitoutuneet ottamaan vastaan yhteensä 120 - 150 kiintiöpakolaista, ensimmäiset heistä ovat jo saapuneet.

Iisalmen hallinnoiman kolmen kunnan yhteisen Uusi koti -hankkeen kokonaisbudjetti on hieman yli 170 tuhatta euroa. Kunnat maksavat kuluista yhteensä puolet, loppu saadaan Sisäministeriön rahoituksena.