Sydäntauti saattaa sumentaa ajattelua

Kun kognitiiviset toiminnot heikkenevät, myös muisti yleensä huononee. Näin ei kuitenkaan käynyt yhdysvaltalaistutkimuksessa.

terveys

Sydänsairauksia potevien ajattelu, kielelliset taidot ja päättelykyky voivat heiketä tavallista nopeammin, vihjaa tuore yhdysvaltalaistutkimus. Sydänpotilaiden muisti näyttäisi silti toimivan yhtä hyvin kuin muidenkin.

Yhdysvaltalaisten tutkimuksessa lievä kognitiivisten mielentoimintojen heikentymä kehittyi noin 9 prosentille sydänpotilaista, mutta vain runsaalle 4 prosentille verrokeista. Erityisesti tämä koski naisia.

Kognitiivisten mielentoimintojen heikentyessä yleensä myös muisti huononee. Näin ei ollut tässä tutkimuksessa, mutta tutkijat uskovat nyt todettujen muutosten ennakoivan myös muistiongelmia. Tämän vuoksi sydänsairauksien ehkäisy ja hoitaminen voisi vähentää myös muistisairauksia. Samaan viittaavia havaintoja on tehty aiemminkin.

Tulokset julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä, ja ne perustuvat 2 700:n 70–89-vuotiaan miehen ja naisen seurantietoihin puolentoista vuoden ajalta.

Lähteet: Duodecim